Rozkład dnia

Pory posiłków

Śniadanie: 09:00 - 9:20
Obiad: 12:00 - 12:30
Podwieczorek: 14:15 - 14:45

Harmonogram zajęć

06:30 - 07:30 - Dyżur w jednej sali.
07:30 - 08:30 - Schodzenie sie dzieci. Zabawy dowolne. Wykonywanie zadań indywidualnych.
07:30 - 12:30- Realizacja podstawy programowej:

  • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
  • Śniadanie - czynności samoobsługowe ( doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków )
  • Zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową
  • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
  • Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe
  • Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne
  • Obiad
  • "Wysepka spokoju" - odpoczynek po obiedzie ( słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej )

13:00 - 14:15 - Zabawy swobodne dzieci. Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających aktywności: plastycznej, muzycznej oraz ruchowej.
14:15 - 14:45 - Podwieczorek.
14:45 - 15:30 - Zabawy integracyjne, rozchodzenie się dzieci do domów.
16:00 - 16:30 - Dyżur w jednej sali.

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie
ul. Kościuszki 1
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 25 36
email: poczta@pm2.umlubartow.pl