Informacje dla rodziców

Podstawa programowa

Praca nauczycieli opiera się o podstawę programową oraz programy wybrane z listy programów zatwierdzonych przez MENiS. W naszym przedszkolu realizowane są również programy autorskie:

  • program wychowania przedszkolnego - "Kocham przedszkole",
  • program nauki j. angielskiego,
  • program - Bóg z nami.

Od września 2011r zgodnie z Rozporządzeniem o pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci objęte są pomocą zespołów tworzonych w placówce

Wprowadzone są innowacyjne metody pracy np. P Dennisona, M. Montessori, E. Gruszczyk - Kolczyńskiej Przedszkolaki Krok Drugi. Zadania są tak planowane by wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Dążymy do tego by dostarczać dzieciom niezbędnych wiadomości, kształtować umiejętności potrzebne do dobrego funkcjonowania w grupie, w środowisku rodzinnym a w przyszłości w szkole.

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzone są również zajęcia dodatkowe:

  • język angielski
  • religia;
  • wspomaganie rozwoju mowy.

Istnieje również możliwość wprowadzenia innych zajęć dodatkowych  - uzależnione jest to od zainteresowania rodziców powyższą ofertą.
Dzieci uczęszcające do przedszkola objęte są opieką psychologa. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lubartowie.

W ciągu roku szkolnego organizowane są różnorodne imprezy i uroczystości okolicznościowe (na które zapraszani są rodzice, opiekunowie, dziadkowie) oraz wycieczki i wyjazdy w ciekawe miejsca. Dzieci mają możliwość oglądania teatrzyków, słuchania koncertów muzycznych oraz uczestniczenia w różnego rodzaju konkursach organizowanych w lokalnym środowisku.

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie
ul. Kościuszki 1
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 25 36
email: poczta@pm2.umlubartow.pl