NASZE PRZEDSZKOLE

NASZE PRZEDSZKOLE

Nasze przedszkole mieści się w Lubartowie przy ulicy Kościuszki 1, jest to centrum Lubartowa, zaraz za kościołem św. Anny. Pomimo iż mieścimy się w centrum, plac na którym znajduje się nasza placówka jest cichy i spokojny. Na terenie przedszkola znajduje się plac zabaw i wielki trawnik, jest to doskonałe miejsce zabaw w sezonie letnim. Jesteśmy placówką z wieloletnią tradycją - rok powstania 1968.

Przedszkole pracuje w godzinach: 6:30 - 16:30. W placówce znajduje się 5 - oddziałów dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Opiekę dydaktyczno - wychowawczą pełni wykwalifikowana kadra (nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej).

CZEGO UCZYMY DZIECI?

W naszym przedszkolu przykładamy szczególną wagę do:

  • promocji zdrowia psychiczngo i fizycznego;
  • zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa;
  • stworzenia atmosfery życzliwości, bezpieczeństwa i akceptacji;
  • rozwijnia więzi emocjonalnej i poczucia wspólnoty z rodziną;
  • kształtowania w dziecku wiary we własne siły i poczucia własnej wartości;
  • stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka;
  • dopasowania metody i formy pracy do możliwości i indywidualnych potrzeb dziecka;
  • doskonałego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole;
  • rozwijnia u dziecka dbałość o środowisko naturalne;
  • wprowadzania dziecka w świat wartości moralnych takich jak: miłość, przyjaźń, dobro, piękno.
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie
ul. Kościuszki 1
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 25 36
email: poczta@pm2.umlubartow.pl