Aktualności

MOTYLKI - GRUPA II

MOTYLKI - GRUPA II

2020-05-31

 

 

 

Drodzy Rodzice!

W związku z Dniem Dziecka w tym tygodniu skupimy się na waszych dzieciach.

Dzieci poznają swoje prawa i obowiązki, dowiedzą się co oznaczają te pojęcia i dlaczego są tak ważne, co mogą zrobić, gdy ktoś łamie ich prawa.

Temat praw dziecka jest jednym z podstawowych tematów, które nasze dziecko znać powinno już od lat przedszkolnych. Znając własne prawa, człowiek jest w stanie je obronić – nie przekazując dziecku tej wiedzy, czynimy go bezbronnym wobec innych.

Jak często my rodzice w procesie wychowawczym skupiamy się na wpojeniu dziecku wiedzy o ich obowiązkach, a jak rzadko o ich prawach?  Dziecko powinno znać swoje prawa, być pewnym tych praw i umieć upomnieć się o nie, kiedy będą naruszane. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, które gwarantują prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja Praw Dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.  Konwencja Prawa Dziecka stanowi, że dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną, wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej.

Prawa cywilne i publiczne:

 1. Prawo do życia i rozwoju;
 2. Prawo do posiadania tożsamości: imienia i nazwiska, obywatelstwa, rodzinnych więzi;
 3. Prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej;
 4. Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;
 5. Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym;
 6. Prawo do bycia kochanym (nie jest to oczywiście prawo w ujęciu prawa cywilnego. Niemniej jednak było zawsze postulowane przez kochanego przez nas Korczaka.
 7. Prawo do wychowywania w rodzinie oraz kontaktów z rodzicami (mamą i tatą)jeśli są oni po rozwodzie.
 8. Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej;
 9. Prawo do poszanowania godności i prywatności;
 10. Dziecko nie może być zmuszane do pracy;

 

Prawa socjalne:

 1. Prawo do odpowiedniego standardu życia;
 2. Prawo do ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego;
 3. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego;
 4. Prawo do edukacji, pogłębiania zdolności i zainteresowań;
 5. Prawo do korzystania z dóbr kultury;
 6. Prawo do informacji nt. swoich praw.

Jak sami widzicie, praw jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że przekonałam Was, żeby zacząć rozmowę na temat nie tylko obowiązków dziecka, ale też i jego praw. Dla ułatwienia rozmowy proponuję do pobrania niewielką książeczkę przygotowaną przez UNICEFhttps://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/twoje_prawa.pdf

Książka bazuje na pytaniach dzieci, odpowiedzi natomiast podane są w oparciu o Konwencję o prawach człowieka. Książka jest dobrym materiałem z jasnym dla dziecka przekazem.

 

                                                                                                    Kochane Motylki !

                                                                                                 Pozdrawiamy was bardzo serdecznie         

                                                                                         Życzymy miłej zabawy z rodzicami

 

                                                                                                     Violetta Bronisz                   

                                                                                        Jolanta Jakubowicz

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: DZIRŃ DZIECKA

 

01.06-05.06.2020r

 

Poniedziałek

temat: Dzieci też mają swoje prawa

 

Cele:

-Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw

-Wyjaśnienie pojęcia prawo

-Wdrażanie do nazywania swoich uczuć

-Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych

-Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi

-Zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

 

TEMAT TYGODNIA: DZIRŃ DZIECKA

 

01.06-05.06.2020r

 

Poniedziałek

temat: Dzieci też mają swoje prawa

 

Cele:

-Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw

-Wyjaśnienie pojęcia prawo

-Wdrażanie do nazywania swoich uczuć

-Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych

-Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi

-Zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

 

1.Piosenka o Prawach Dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

 

 

2.Zabawa z piłką „Turlanie piłki”

Dziecko siedzi na dywanie i turla piłkę do rodzica, a rodzic oddając piłkę  zadaje dziecku  pytania związane z tematem np. ( Czy lubisz się bawić zabawy?)

Dziecko odpowiada na pytanie turlając piłkę rodzicowi. Zabawę możemy powtarzać kilka razy zmieniając się rolami.

 

 

3.Praca plastyczna

„Mój przyjaciel z przedszkola”

Dziecko rysują portret swojego najlepszego przyjaciela i opisuje jego cechy charakteru. Ćwiczenia manualne.

Portret możemy obłożyć w ramki ozdobione własnoręcznie przez dziecko i powiesić w wyznaczonym miejscu.

 

4.Film edukacyjny ,,Nasze Prawa Ważna Sprawa’’

https://www.youtube.com/watch?v=z1MolQYJmy4

 

5.Rozmowa i wyjaśnienie dziecku, czym jest Konwencja o prawach dziecka. Objaśnienie znaczenia terminu prawo.

Burza mózgów „Mam prawo do…”. Zapisanie na arkuszu szarego papieru wszystkich skojarzeń dziecka i wywieszenie arkusza w pokoju.

 

6.Zabawa „Róbcie to, co ja”

Rodzic pokazuje różne ruchy (np. podnosi rękę do góry, dotyka placem czubka nosa), a zadaniemdziecka jest ich powtarzanie.  Ćwiczenie refleksu i spostrzegawczości.

 

Wtorek

temat: Dziecko i świat

 

Cele:

-Utrwalanie wiedzy dzieci na temat ich praw

-Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych

-Poszerzenie słownictwa czynnego o pojęcie prawo

-Zachęcanie do współpracy

 

1.Audiobook  R. Piątkowska, A. Czerwińska – Rydel

,, Moje prawa, ważna sprawa ! ‘’

https://www.youtube.com/watch?v=TfxarCt8uCE

 

 

2.Ćwiczenia oddechowe „Kto szybciej?”

Rodzic wyznacza linie startu i mety. Dziecko układa kulki z papieru na linii startu

i dmucha na nie, popychając je w kierunku mety. Wygrywa ten, którego kulka pierwsza przekroczy linię mety.

Zwracanie uwagi na właściwe wykonywanie wdechu i wydechu.

 

3.Zabawa w kalambury „Wszyscy mamy swoje prawa”

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic prezentuje za pomocą ruchu i gestu

wybrane prawo dziecka. Dziecko odgaduje, a następnie rodzicowi zadaje pytanie za pomocą gestów. Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych.

 

4.Rodzic recytuje wiersz Maciejki Mazan pt,, Krzesłem na księżyc’’

Czemu dziecko jest ważne?

Czy wiecie to? No raczej!

Widzi to, co dorosły,

ale całkiem inaczej.

Chmura jest wielorybem,

rowerek – samolotem,

krzesłem lata się w kosmos,

na księżyc i z powrotem.

Dziecko wie, o czym śpiewa

ptak, co usiadł na drzewie.

Dorosły też to wiedział,

lecz urósł i już nie wie…

 

5.Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe pytania i polecenia:

-Czym różnią się dzieci od dorosłych?

-Kto waszym zdaniem ma większą wyobraźnię – dziecko czy dorosły?

-Co swoim kształtem mogą przypominać chmury? O czym mogą śpiewać ptaki?

-Przypomnij mi, do czego dzieci mają prawo. (m.in. prawo do: wyrażania własnych myśli, nauki, opieki, odpoczynku,

wychowania w rodzinie)

 

6.Piosenka ,, Jesteśmy dziećmi ‘’ Śpiewające Brzdące

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

 

 

7.Zabawa dramowa „To już potrafimy”

Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju w rytmie wystukiwanym przez Rodzica

Podczas przerwy w grze Rodzic podaje nazwę jakiejś czynności (np. Oglądamy książkę), a dziecko pokazuje ją za pomocą gestów.

 

8.Zabawa „Kto trafi do obręczy?’’

Dziecko próbuje trafić do obręczy piłką z wyznaczonego punktu. Ćwiczenie refleksu i celności rzutu

 

Środa

Temat: To ja, a to ty

 

Cele:

-Mierzenie długości wybranych przedmiotów dowolnie obraną jednostką miary

-Gromadzenie doświadczeń prowadzących do odkrycia stałości długości

-Kształtowanie umiejętności porównywania poprzez stosowanie określeń wyższy – niższy

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

 

1.Zabawa ruchowa                                                                                                            Rodzic gra na bębenku (tempo do biegania i maszerowania). Dziecko z balonikiem w rękach porusza się w rytmie, jaki podpowiada muzyka.  Na przerwę w muzyce wykonuje polecenia Rodzica.

-Podskocz.

-Obróć się.

-Stań na jednej nodze.

-Stań na palcach.

-Kucnij.

 

2.Ćwiczenia artykulacyjne „Śmiech dzieci”

Dziecko naśladuje różne rodzaje śmiechu: cha-cha-cha, che-che-che, hi-hi-hi.

Wzmacnianie przepony.

 

3.Zabawa „Szukaj i…”.

Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju. Na hasło stop zatrzymuje się i odszukuje w pokoju przedmiot pokazany przez Rodzica  na obrazku. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

4.kształtowanie pojęć matematycznych.

 

Swobodna rozmowa z dzieckiem odwołująca się do jego ogólnej wiedzy i wcześniejszych spostrzeżeń na temat różnic i podobieństw między ludźmi.

Zabawa „Dobieramy w pary”

Dziecko dobiera w pary rozsypane przez Rodzica skarpetki , porównuje i układa według wielkości.

Zabawa „Wyższe, niższe”

Rodzic proponuje dziecku, by sprawdziło, kto/co jest od niego wyższy/wyższe (kuca), a kto/co niższy/niższe (stoi wyprostowany). Dziecko podchodzi do Rodzica i sprawdza. Następnie wyszukują w otoczeniu przedmioty wyższe i niższe od Rodzica.

Rodzic prezentuje dziecku różne rodzaje miar (np. linijka, miara krawiecka, metrówka, miarka budowlana) służących do mierzenia długości. Dziecko wykorzystują je do samodzielnych doświadczeń.

 

5.Wykonanie ćwiczenia zKP3, s. 73 – porównywanie wzrostu dziecka, używanie określeń: niższy – wyższy.

 

6.Zabawa ruchowa z piosenką

Ćwiczenie z liczeniem w podskokach

Lekcja 4

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=197s

 

Czwartek

temat: Dzieci świata

 

Cele:

-Poszanowanie i respektowanie odmienności innych

-Doskonalenie sprawności rąk

-Rozwijanie umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów

-Kształtowanie kreatywnego myślenia

-Utrwalenie wiedzy dzieci na temat własnych praw

-Wyjaśnienie pojęcia przyjaciel

-Rozwijanie sprawności manualnej

-Tworzenie kompozycji według określonych reguł.

 

1.FILM EDUKACYJNY DLA DZIECI

Lekcja z Januszem Korczakiem

https://www.youtube.com/watch?v=S2nWD-4ziM8

 

2.Zabawa ruchowa „Taniec z balonikiem”

 

Dziecko otrzymuje balonik i tańczy z nim do wesołej muzyki zgodnie

z instrukcjami podanymi przez Rodzica.

-Balonik na głowie.

-Balonik na plecach.

-Balonik pod brodą.

-Balonik między nogami.

3.Wspólne oglądanie zdjęć dziecka, ukazujących  w różnych okresach życia. Dzielenie się spostrzeżeniami.

Swobodne wypowiadanie się.

 

4.Ćwiczenia rytmiczno-słuchowe „Nasze imiona”

Rodzic wystukuje na bębenku rytm, dzieląc na sylaby imiona członków rodziny, np. Ka-sia. Dziecko wyklaskują rytm podany przez  Rodzica, jednocześnie sylabizując imiona. Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.

5.Filmik edukacyjny

,,My dzieci świata’’

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

 

Rozmowa porządkująca wiadomości na temat praw dzieci i ich różnorodności oraz odmienności. Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata. Dostrzeganie różnic w ich wyglądzie.

 

6.Praca plastyczna „Mój przyjaciel”. Rysowanie na kamieniu za pomocą farb plakatowych, pasteli portretu przyjaciela z wyobraźni.

 

Nadanie imienia swojemu przyjacielowi.

Wspólne sprzątanie pokoju po zakończonej pracy.

Zorganizowanie wystawy

 

 

Piątek

temat: Dobra zabawa to ważna sprawa.

 

Cele:

-Tworzenie atmosfery dobrej zabawy

-Motywowanie dzieci do współdziałania

-Rozwijanie sprawności ruchowej

-Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

 

1.Rytmiczna rozgrzewka w podskokach

Lekcja 1

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 

2.Ćwiczenia ortofoniczne „Raz i dwa mówię ja”

Dziecko w parze z Rodzicem siada na dywanie. Rodzic  mówi dowolne

słowa lub zdania, a dziecko je powtarza. Później następuje zmiana. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy. Wzmacnianie mięśni narządów mowy.

 

3.Zabawa konstrukcyjna „Tajemniczy zamek”

Rodzic wysypuje na dywan klocki i proponuje dziecku zbudowanie zamku.

Prosi, aby dziecko samo, według własnego pomysłu zbudowało zamek. Po wykonaniu zadania dziecko nazywa swoją budowle. Rozwijanie zainteresowania światem techniki.

 

4.Zabawa paluszkowa „Paluszki witamy, głośno przeliczamy”

Dziecko zaciska dłonie w piąstki, a następnie prostuje

kolejne palce u obu rąk, jednocześnie głośno licząc od 1 do 5. Zabawę powtarzamy. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo- -ruchowej.

 

5.Ćwiczenie percepcji słuchowej „Uwaga – stop”

Kiedy gra muzyka, dziecko swobodnie porusza się po pokoju, podrzucając

do góry piłeczkę. Na przerwę w muzyce musi się zatrzymać i złapać piłeczkę tak, żeby nie spadła na podłogę.

Ćwiczenie refleksu i wrażliwości słuchowej.

 

6.Zabawa „Kolorowy świat”

Dziecko otrzymuje zestaw figur geometrycznych z których ma za zadanie

ułożyć z nich obrazek przedstawiający kolorowy świat, nakleić kompozycję

na kartkę A4, a na koniec wymyślić dla swojej pracy tytuł.

 

7.Wykonanie karty pracy z KP3, s. 74. Utrwalenie pojęć: pod, nad.

 

8.Projektowanie makiety placu zabaw –KA, s. 32. dziecko tworzy makietę według własnego pomysłu. Rozmieszcza na niej sprzęty w dowolny sposób. (Rysunki można na karcie przykleić lub tylko je na niej ułożyć i wykorzystać ją wielokrotnie).

Dziecko opowiada, jak zaprojektowało swój wymarzony plac zabaw. Używają wyrazów określających położenie przedmiotów w przestrzeni.

 

Przeczytaj: MOTYLKI - GRUPA II ...
BIEDRONKI - GRUPA I

BIEDRONKI - GRUPA I

2020-05-31

Dzień dobry kochane Biedroneczki i kochani Rodzice!

Przed nami ostatni miesiąc nauczania, czerwiec. W tym miesiącu skupimy się na wakacyjnych podróżach, miejscach w które możemy się wybrać oraz pojazdach, którymi można pojechać oraz jak bezpiecznie spędzić wakacje. Te wakacje pewnie będą troszkę inne niż zazwyczaj, być może będziemy trochę ograniczeni, ale miejmy nadzieję, że sytuacja jeszcze w pewnym stopniu ulegnie zmianie i uda się Państwu gdzieś zabrać dzieci, chociażby nad jezioro czy do lasu:)

 

Temat tego tygodnia ( 01.06-05.06.) to: Wakacyjne podróże

Skupimy się na następujących treściach:

- zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem,

- poszerzanie wiedzy o różnych środkach lokomocji

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci,

- utrwalanie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej,

 

Poniedziałek: temat Dzień Dziecka

 

Dzisiaj jest Dzień Dziecka także składam Wam moje kochane Biedroneczki najserdeczniejsze życzenia, dużo uśmiechu na twarzy, samych radosnych i słonecznych dni a w dniu dzisiejszym dużo prezentów i słodyczy! :)

Oto życzenia ode mnie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=V40mDOBZXHg

 

1. My dzieci świata

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Hr2hbjwLlAfSzZUGNDmlTjokJ-XNiDyjc5BPwva63FKTuHrodDLUqIzk6.

 

2. Teraz posłuchajcie piosenki o dzieciach.

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

 

3. Pamiętajmy, że nasze dzieci oprócz obowiązków, które trzeba oczywiście wdrażać w ich życie w miarę ich rozwoju, mają również prawa:

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

 

Dzisiaj macie swoje święto, więc miłego odpoczynku!:)

Wtorek temat: Poznajemy pojazdy

 

1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.

Rodzic demonstruje ćwiczenia , dziecko powtarza je kilka­krotnie.

Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą (dzieci rysują koła języ­kiem, po górnej i po dolnej wardze). Zaczął padać deszcz, więc włączył wycieraczki (dzieci poruszają językiem od jednego do drugiego kącika ust). Kiedy wyszło słońce, wysiadł z samochodu i przesiadł się do balonu, którym poleciał wysoko do góry (dzieci przesuwają język za górne zęby po wałku dziąsło­wym). Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił się wysoko do góry, a raz opadał na ziemię (dzieci poruszają językiem, na zmianę, raz do górnych, a raz do dolnych zębów). Język z zaciekawieniem przyglądał się, jak pięknie po niebie płynęły białe chmury (dzieci przesuwają język po podniebieniu, od zębów w stronę gardła). Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze (dzieci rysują językiem koła między zębami a wargami), ale kiedy jechał, często musiał dzwonić dzwonkiem (dzieci mówią: dzyń, dzyń). Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego domu (dzieci szeroko rozwierają usta).

 

2. Możemy zaproponować dziecku zabawę ruchową, łatwiej będzie jeśli w domu jest więcej dzieci.

Zabawa ruchowo-naśladowcza Czym podróżujemy?

N. zaprasza dzieci w podróż i prosi, aby ruchem pokazywały pojazd, którym będą się poruszać.

 1. Wyruszają z domu samochodem – dzieci biegają, naśladując rękami kręcenie kierownicą; zatrzymują się, zostawiają samochód na parkingu.
 2. Wsiadają do samolotu. Samolot startuje (dzieci kucają), unosi się (dzieci biegną z rozłożonymi rękami) i ląduje (znów kucają).
 3. Wsiadają do pociągu (ustawiają się jedno za drugim, poruszają się, trzymając się za ramiona).
 4. Dojechały nad piękne jezioro, gdzie wsiadają do kajaka (maszerując, naśladują rękami ruch wiosło­wania

 

3. Do zabawy możemy wykorzystać piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio

 

4. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Wakacje.

 

Morze, góry lub jeziora.

Pociąg wjeżdza już na stację.

Lato wreszcie się zaczęło.

Czas rozpocząć więc… (wakacje)

 

Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Wakacje.

– Bartek chwalił się, że na wakacje pojedzie do Grecji – opowiadał przy obiedzie Olek. – Mówił, że będzie się uczył nurkować i dostanie od taty cały potrzebny sprzęt.

– Zobaczycie, że będziecie się u nas bawić równie dobrze jak on – chrząknął dziadzio. – Już moja w tym głowa. Postanowiliśmy z babcią, że kupimy wielki dmuchany basen i ustawimy go w ogrodzie.

– Hurra! – zawołała Ada. – A będę w nim mogła puszczać moje kaczuszki?

– Jasne – roześmiała się babcia – i kaczuszki, i łódeczki, i co tam sobie wymyślisz.

– Szkoda, że w ogrodzie nie ma piaskownicy, bo byśmy mieli własną plażę – rozmarzył się Olek.

– To akurat nie problem – włączył się do rozmowy tato. – Cztery deski się znajdą, a sąsiad dziadków, pan Antoni, handluje materiałami budowlanymi, więc na pewno chętnie przywiezie parę worków piasku.

– I będzie plaża! – zawołała Ada.

– I huśtawka – dodał dziadzio. – Znalazłem ją na strychu.

– Tę samą, na której ja się huśtałem? – ożywił się tato.

– Tylko nie próbuj tego robić, bo moja biedna grusza nie wytrzyma takiego ciężaru – przestraszył się dzia­dzio.

– Oj tam, oj tam… – mruknął tato. – To mocne drzewo, nawet nie wiesz, ile wytrzymało…

– I Bartek mówił jeszcze, że będzie zwiedzał jakieś strasznie stare budowle – przypomniał sobie Olek.

– Stare budowle, powiadasz – dziadek uśmiechnął się tajemniczo.

– Ciekaw jestem, czy on widział kiedyś studnię z prawdziwym żurawiem.

– Takim żywym żurawiem? – zdziwiła się Ada.

– Tak nazywało się urządzenie, którym bardzo dawno temu wyciągano wodę ze studni – wyjaśniła wnuczce babcia.

– Tam, gdzie wybierzemy się na wycieczkę, można zobaczyć prawdziwe chaty kryte strzechą, poletka lnu, stary wiatrak i drabiniasty wóz – taki, jakim jeździł jeszcze mój dziadek.

– W sąsiedniej wsi powstał skansen – wyjaśniła mamie babcia. – I naprawdę jest w nim co zobaczyć.

– Chciałbym, żeby te wakacje już się zaczęły – westchnął Olek. – I nic nie szkodzi, że nie pojadę do Grecji – dodał po chwili.

 1. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

 

N. zadaje pytania:

– Dokąd Bartek pojedzie na wakacje?

– Gdzie wakacje spędzą Ada i Olek?

– Co przygotowali dziadkowie, żeby umilić wakacje Adzie i Olkowi?

– Dokąd wy chcielibyście pojechać na wakacje?

– Czym można podróżować w casie wakacji?

 

5. Zapoznanie z różnymi środkami lokomocji.

 

https://www.youtube.com/watch?v=h3D6xu7pr3k - bardzo fajny filmik przedstawiający różne pojazdy a także zasady bezpieczeństwa i numery alarmowe

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPJcmcGNTJQ- co pływa co lata co jeżdzi- spróbuj narysować pojazd latający

 

Środa temat: Miło spędzam czas

 

1. Słuchanie piosenki „Wakacje z rowerem”

https://www.youtube.com/watch?v=CkXSdjgvaAk&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe&index=16

 

Posłuchajcie piosenki, odpowiedz na pytania:

- o jakim pojeździe jest mowa w wierszu?

- jak przygotować rower do jazdy ? / sprawdzić czy rower jest sprawny, opony napompowane, sprawny dwonek, łańcuch nie spada

- jak przygotować siebie do drogi? / kask, ochraniacze, odpowiedni ubiór do pogody, bidon z wodą

- czy powinniśmy znać zasady ruchu drogowego? Po co je znać?/ żeby bezpiecznie poruszać się po drogach, znać znaczenie sygnalizacji świetlnej, wiedzieć, że po przejściu dla pieszych prowadzimy rower a nie jedziemy, jeźdźić ścieżką rowerową, na wycieczkę wybrać się w spokojne miejsce, aby podziwiać przyrodę

 

2. Rodzic podaje cztery zdania i prosi dzieci, aby na ich podstawie odgadły, dokąd pojedzie dziecko na wakacje, np.

Kasia zobaczy: pole, krowę, świnkę, kurę. (wieś)

Krzyś zobaczy: statek, piasek, wodę, muszelki. (morze)

Maciek zobaczy: owce, źródło, pagórki, drewniane chaty. (góry)

Wiktoria zobaczy: zabytki, tramwaje, muzeum, skrzyżowania. (miasto)

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=mRPyav8aT7U – obejrz filmik i powiedz, którym pojazdem chciał/a byś pojechać na wakacje, możesz go narysować.

 

4. Pokoloruj samochód : https://miastodzieci.pl/kolorowanki/samochod/

Jeżeli macie w domu książk, albumy z pojazdami pooglądajcie je z dzieckiem, szczególnie jeśli dotyczą najstarszych aut.

Pierwszy samochód na świecie powstał w 1886 roku. Nazywał się Patentwagen Nr 1. Jego konstruk­torem był Carl Benz. Samochód miał 3 koła i trochę przypominał dorożkę, jednak nie ciągnęły go ko­nie, lecz poruszał się dzięki zastosowaniu silnika. Pierwszy samochód w Polsce został skonstruowany w Centralnych Warsztatach Samochodowych w 1927 roku i od skrótu tej nazwy nazywał się CWS T-1.

 

5. Praca plastyczna „Samochód z rolki” zachęcam do wykonania z dzieckiem samochodzika z rolki po papierze toaletowym, link przedstawiam poniżej, koła można też zrobić z nakrętek od napoi.

https://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,2313630

6. „Gdzie mój samochód” - zabawa typu „ciepło- zimno”, rodzic chowa samochodzik i nakierowuje dziecko słowami ciepło- jesteś blisko, zimno- oddalasz się.

 

Czwartek temat: Na plaży jest fajnie

 

1. Jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorem a jak w górach? Obejrzyjcie film

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA – bezpieczeństwo nad wodą

 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio - bezpieczeństwo w górach

 

2. Zabawa dydaktyczna „Od najmniejszego do największego”

 

Wybierzmy 5 przedmiotów, które macie w domu, mogą to być zabawki, przybory kuchenne- zależy od państwa, ważne aby przedmioty były różnej wielkości. Nazywamy te przedmioty z dzieckiem a następnie układamy w kolejności od najmniejszego do największego.

 

3. Zabawa dydaktyczna „Gdzie więcej?” - układamy 2 zbiory przedmiotów- możemy wykorzystać zabawki z poprzedniej zabawy, dziecko szacuje w którym zestawie jest więcej zabawek, następnie przelicza.

 

4. „Poznaj po dotyku”- zabawa sensoryczna. Dziecko z zamkniętymi oczami dotyka zabawek lub przedmiotów i zgaduje co trzyma w ręce. Najlepiej wykorzystać zabawki z poprzednich zabaw , gdyż dziecku będzie łatwiej je rozpoznać.

 

5. Praca plastyczna Żaglówki na jeziorze.

Dla każdego dziecka: okrągły talerzyk papierowy, farby, pędzel, kubeczek z wodą, dwa trapezy i trój­kąty wycięte z papieru kolorowego, klej.

Dzieci malują połowę talerzyka papierowego na żółto, a połowę na niebiesko. Na niebieskiej części układają i przyklejają żaglówki: z dwóch trójkątów i trapezu jako podstawy (bez nazywania figur geometrycznych.

 

Piątek temat: Bezpieczne wakacje

 

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Bezpieczne wakacje.

Jak wspaniale! Już wakacje.

To najlepsza w roku pora!

Można pływać sobie w morzu

albo wskoczyć do jeziora…

Na szczyt w górach wspiąć się warto!

Jak tam pięknie i wysoko!

W zeszłym roku po raz pierwszy

zobaczyłem Morskie Oko!

Ale zawsze pamiętajmy,

by dorosłych się pilnować.

Chodzić w górach – lecz po szlakach,

kremem z filtrem się smarować.

Czapkę nosić – taką z daszkiem

– porażenia się unika.

Kąpać się w strzeżonych miejscach

i pod okiem ratownika.

I rodziców trzeba słuchać.

Kto tak robi, ten ma rację.

Ach jak miło, jak wesoło,

bo już przecież są wakacje!

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

- Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych?

- Co to są górskie szlaki? Dlaczego trzeba się ich pilnować? (N. może wyjaśnić znaczenie wyrażenia gór­skie szlaki).

- Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem?

- Do czego jest potrzebna latem czapka z daszkiem?

- Dlaczego można pływać tylko w miejscach, gdzie jest ratownik?

- Jakie macie rady dla innych przedszkolaków na wakacje? Co można robić, a czego nie wolno?

 

2. Zabawa dydaktyczna Znam...

Poinformujmy dzieci, że podczas wyjazdu wakacyjnego czy wycieczki nigdy nie wolno oddalać się od opiekunów. Gdyby jednak tak się stało, warto znać swoje imię i nazwisko (3-latki), swój adres – informacje, które możemy podać policjantowi. (Ważne, aby przypomnieć, że nie podajemy tych informacji osobom nieznajomym). Powtarzamy z dziećmi swoje dane.

 

3. Zabawa dydaktyczna Numer alarmowy.

 

Napiszmy dziecku na kartce numer alarmowy 112. Rodzic odczytuje go, a następnie dzieci robią to samo i mówią, w ja­kich sytuacjach powinno się pod niego dzwonić. Zaprezentujcie obrazki pojazdów służb ratunkowych, które można wezwać, dzwoniąc pod numer 112.

 

Posłuchajcie piosenki:

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw

 

Aby łatwiej było dzieciom zapamiętać numer 112, można wskazać na czoło (1), nos (1), uszy (2).

 

4. Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Rodzic wypowiada kolejne zdania, a dzieci krzyczą: Tak! lub Nie!

W lesie można palić ognisko, gdzie się chce. (nie)

Przed wyjściem na plażę należy posmarować skórę kremem z filtrem. (tak)

Na plaży wolno śmiecić. (nie)

Na górskie wyprawy można się wybrać w klapkach. (nie)

W czasie jazdy na rowerze trzeba mieć kask. (tak)

Zawsze trzeba pilnować się dorosłych. (tak)

Praca plastyczna Słoneczko.

 

5. Praca plastyczna „Słoneczko”

Żółta plastelina, żółta farba, pędzel, kontur słoneczka z promieniami.

Dzieci otrzymują kontur słoneczka. Malują jego środek farbą, a promienie wyklejają plasteliną.

 

Dziękuję i pozdrawiam Paulina Sieńczak

 

 

 

Przeczytaj: BIEDRONKI - GRUPA I ...
MISIE - GRUPA V

MISIE - GRUPA V

2020-05-31

TREŚCI DO REALIZACJI W DNIACH 01.06-05.06 GRUPA V ,,MISIE’’

                                                                                

TEMAT TYGODNIA  „ WAKACYJNE PODRÓŻE”.

 

Główne cele pracy to:

 

Cele główne:

 

• rozwijanie mowy i myślenia

• rozwijanie sprawności manualnej,

• rozwijanie umiejętności liczenia,

• zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,

• rozwijanie sprawności fizycznej.

• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

• opanowanie tekstu i melodii piosenki,

• poznawanie wybranych regionów Polski.

• poznawanie oznak lata,

• rozwijanie słuchu fonematycznego.

Umiejętności dziecka:

 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

• wykonuje pracę plastyczną według instrukcji,

• liczy w zakresie 10,

• wymienia nazwy zwierząt i roślin charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego obszarów

górskich,

• rozpoznaje i nazywa wybrane miejsca w Polsce,

• wskazuje na mapie góry i morze,

• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

• śpiewa piosenkę,

• wymienia oznaki lata,

• rozwiązuje zagadki,

• dzieli nazwy na sylaby i na głoski.

 

Propozycje zabaw i aktywności związanych z tematem:

 

PONIEDZIAŁEK

 

 1. Zaczynamy od zestawu ćwiczeń porannych.

-  Zabawa ruchowa z elementem skoku – Przeskakujemy morskie fale.

Dziecko wykonuje skoki obunóż do przodu – naśladują przeskakiwanie fal.

 

- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Szukamy muszelek.

Dziecko naśladuje chodzenie na czworakach po wodzie, szukanie muszelek; co pewien czas

wykonuje klęk prosty i wyciąga otwarte dłonie przed siebie – pokazuje uzbierane muszelki.

 

- Ćwiczenia tułowia – Puszczamy kaczki.

Dziecko wykonuje przysiad, naśladuje podnoszenie kamienia i puszczanie kaczek na wodzie;

rzuty wykonuje raz jedną, raz drugą ręką.

 

- Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Sprawdzamy temperaturę wody.

Dziecko stoi w lekkim rozkroku. Uderza palcami stopy przed sobą i szybko kładzie stopy,

aby dotykały podłogi. Ćwiczenie wykonuje raz jedną, raz drugą nogą. Na sygnał – uderzenie

w tamburyn – dziecko wykonuje skok do wody z przysiadem.

 

 1. Karta pracy, cz. 4, s. 60.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

 

Wykonanie łódki według instrukcji. Rysowanie po śladach.

 

 Karta pracy, cz. 4, s. 61.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

 

Rysowanie po śladach drugiej połowy rysunku misia i lalki. Kolorowanie rysunków. Kończenie

rysowania hulajnogi według wzoru.

 

3. Słuchanie piosenki Lato na wakacjach (sł. i muz. Krystyna Gowik)

 

Rozmowa na temat piosenki.

 

I. Idzie lato poprzez pola,

roześmiane przyszło do nas, do przedszkola.

Wita lato wszystkie dzieci:

„Na wakacje razem ze mną pojedziecie”.

Ref.: Na na na na na na na na na na na na,

już wakacji nadchodzi czas.

Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,

bo wakacji nadchodzi czas!

II. Więc walizki spakujemy,

plecak, piłkę i materac zabierzemy.

Z mamą, tatą, siostrą, bratem

po przygodę wyruszymy razem z latem.

Ref.: Na na na…

 

-  O czym jest ta piosenka?

- Dlaczego lato wita wszystkie dzieci?

- Gdzie możemy spędzić wakacje?

- Dlaczego najprzyjemniejsze są wyjazdy latem?

 

4.  Wykonanie pracy plastycznej Wakacje na Wybrzeżu.

 Chciałbym (chciałabym) pojechać nad morze, bo…

 

-Wskazanie na mapie Polski Morza Bałtyckiego.

 

- Odczytanie nazw miejscowości leżących na Wybrzeżu.

 

- Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy plastycznej Wakacje na Wybrzeżu.

 

Potrzebne materiały: wyprawka, karta 4, kartka z bloku technicznego, klej, farby plakatowe,

pędzelek, kubeczek z wodą.

 

- Wypychanie z karty gotowych elementów.

- Malowanie kartki z bloku technicznego tak, aby była podzielona na trzy pasy: żółty (piasek

na plaży), niebieski (morze), jasnoniebieski (niebo).

- Przyklejanie poszczególnych elementów w odpowiednich miejscach na wyschniętej, pomalowanej

kartce.

5.  Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wakacyjne podróże.

Książka (s. 84–85) .

 

Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podróże wakacyjne. Zapomnieli o porannym

myciu, a nawet o przebraniu się z piżam. Gdyby nie mama, zapomnieliby też o śniadaniu.

Szczęśliwie mama przypomniała im o wszystkim. Kiedy byli już umyci, przebrani i najedzeni,

wyjęła z szafy wielki globus i postawiła go na podłodze.

– Teraz możecie podróżować palcem po całym świecie.

– Super! – ucieszył się Olek. Bez namysłu zakręcił globusem. Fruuu! Gdyby kula ziemska obracała

się tak szybko, wszyscy dostaliby kręćka jakiegoś lub co najmniej zadyszki. Przed oczami

Olka, Ady i taty mknęły kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa, Afryka, Europa

i zaraz Azja i Australia.

– Tu jedziemy! – Palec Olka zatrzymał rozpędzony świat namalowany na globusie. – Australia,

Sydney. Niezłe miejsce. Będzie fajnie. W Australii są kangury i koale.

– W Sydney chciałbym zobaczyć gmach filharmonii – wtrącił tata.

– A będzie tam gmach naszego przedszkola? – spytała Ada.

Olek spojrzał na siostrę z politowaniem. Przecież nikt nie podróżuje do przedszkola, które

jest kilka metrów od domu. Zakręcił drugi raz. Jego palec wskazał państwo leżące w Ameryce

Południowej.

– Brazylia. Dobry wybór – pochwalił tata. – Są tam wspaniałe plaże. Chętnie poleżałbym

sobie – przeciągnął się leniwie.

– Może i ja zaproponuję podróż? – mama zajrzała do salonu. – Chciałabym pojechać

z wami do Indii. Zawsze interesowała mnie Azja i jej kultura. Chociaż Afryka też jest ciekawa.

– No pewnie! Jedziemy do Kenii! Do parku z dzikimi zwierzętami. Zobaczymy słonie i żyrafy!

– zawołał Olek ożywiony wizją spotkania dzikiego słonia, a może i lwa.

– A będzie tam nasz park? – nieśmiało spytała Ada.

Wszyscy spojrzeli na nią jak na przybysza z kosmosu.

– Nasz park będzie czekał na ciebie w Polsce. Teraz ja wybieram – powiedział tata. Energicznie

zakręcił globusem. Niebieski kolor oceanów i mórz zmieszał się z zielonym, żółtym i brązowym

– kolorami kontynentów. Adzie aż zakręciło się w głowie. Świat na globusie obracał się

zbyt szybko. Co będzie, jeżeli palec taty trafi na głęboki ocean? Nie chciałaby spędzić wakacji

na oceanie. Tam już z pewnością nie ma znajomego parku ni przedszkola ani placu zabaw

z dużą okrągłą piaskownicą.

– Stany Zjednoczone. Waszyngton – zakomunikował tata.

– Jest tam plac zabaw? – spytała Ada.

– Naszego nie ma, są inne. Jest za to Biały Dom i...

– Ale naszego domu tam nie ma – przerwała tacie Ada.

– Ja nie mogę! Chcesz jechać na wakacje czy nie? – zniecierpliwił się Olek.

– Chcę. Tylko nie tak daleko – bąknęła Ada.

– To gdzie? Wybieraj – podsunął jej globus.

Ada zamknęła oczy. ,,Niech los zdecyduje” – pomyślała i dotknęła palcem globusa.

– Tu!

Cała rodzina wbiła wzrok w miejsce, które wskazał palec Ady. Mama i tata pierwsi gruchnęli

śmiechem.

– Europa, Polska, Warszawa – podsumował Olek.

Ada westchnęła z ulgą. Jak to dobrze, że zdała się na los szczęścia. W Warszawie jest jej

przedszkole i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tuż pod Warszawą mieszkają ukochani

dziadkowie. Co ważne, ich dom stoi w pobliżu lasu.

– Pojedziemy do babci i dziadka. Tam są bociany, dzięcioły, kukułki, żabki, biedronki, ślimaki,

pszczoły – zachwalała Ada.

– Mrówki, komary i muchy – dorzucił ponuro Olek. Ale już po chwili śmiał się jak tata

i mama. Nawet napad komarów nie odstraszyłby ani jego, ani Ady od podróży do dziadków.

Podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka, który zna setki ciekawostek o zwierzętach, to

był najlepszy z wakacyjnych planów.

 

 Rozmowa na temat opowiadania.

- Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana?

- Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym świecie?

- Jakie kontynenty były widoczne na globusie?

- Co wskazywał palec Olka?

- Co wskazywał palec taty?

- Gdzie chciała pojechać mama?

- Co wspominała cały czas Ada?

- Co wskazywał palec Ady? Gdzie ona chciała pojechać na wakacje?

 

 

6.  Zabawa – opowieść ruchowa Na plaży (według Małgorzaty Markowskiej).

 

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce. (Dziecko biega po sali

w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. (Wznosi ramiona do góry).

Teraz opadają w dół. (Wyciąga ramiona w bok). Przestało wiać. Latawce opadają na piasek.

(Dziecko siada skrzyżnie). Rysujemy na piasku kształt swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko

wiać, latawce podrywają się do lotu. (Dziecko powoli podnosi się do stania i kontynuuje

bieg po sali).

Słonko świeci, piasek staje się gorący. Idziemy ochłodzić stopy w wodzie. Idąc, podnosimy wysoko

kolana, staramy się utrzymać przez chwilę na jednej nodze. Wchodzimy do wody i ochładzamy

ciała, polewając wodą ramiona, plecy, brzuch. Podskakujemy obunóż, rozchlapując

wodę dookoła. Czas na kąpiel słoneczną. Kładziemy się na piasku i opalamy brzuchy. (Leży

tyłem). Patrzymy na niebo i podziwiamy latawce. Teraz opalamy plecy. (Przechodzi, przez

przetoczenie, do leżenia przodem).

 

 

WTOREK

 

 1. Zabawy na świeżym powietrzu

.

- Oglądanie drzew rosnących w pobliżu domu. Określanie, czy są to drzewa iglaste,

czy drzewa liściaste. Wyjaśnienie, które z nich rosną w lesie. Podawanie nazw drzew

 (np.: topole, klony, świerki).

- Przyglądanie się drzewom w różnych pozycjach: stojąc, leżąc, z pochyloną głową, przez

palce… Określanie, jak wyglądają drzewa, gdy patrzymy na nie z różnych pozycji.

-  Ustawianie się względem drzewa według poleceń.

Dziecko ustawia się: przed drzewem, za drzewem, z lewej strony drzewa, z prawej strony

drzewa, między dwoma drzewami.

 

 

 1. Utrwalanie pierwszej zwrotki i refrenu piosenki Lato na wakacjach (przewodnik, cz. 5, s.124).

 

 1. Ćwiczenia oddechowe – Na łące, Bańki mydlane

 

- Dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach  w rytmie piosenki Lato na wakacjach. Podczas przerwy w nagraniu zatrzymuje się,  na hasło : Jesteśmy na wsi. Tutaj spędzamy wakacje. W ogrodzie

pełnym drzew owocowych i kwiatów stoją ule. W nich mieszkają pszczoły, które wydają

różne dźwięki, poruszając odpowiednio skrzydełkami. Dziecko nabiera nosem powietrze. Kiedy je wypuszcza, wypowiada głoskę bzz lub buu.

 

- Dziecko maszeruje w rytmie nagrania piosenki, w określonym kierunku. Na hasło: Bańki mydlane,

naśladuje łapanie baniek – klaszcze w dłonie, zmieniając ich położenie.

 

4. -  Ćwiczenia indywidualne w czytaniu. Czytanie tekstu o wyjściu mamy, Olka i Ady do kina na film o małpce.

Książka (s. 92–93)

 

 1. Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie.

- Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.

Liczmany, kartoniki z liczbami i znakami: +, , =

Zadanie 1.

Na hali, na hali Dwie w góry mu uciekły.

10 owiec juhas pasie. Ile teraz masz owiec, juhasie?

Dziecko układa 10 liczmanów. Odsuwa 2.

Udziela odpowiedzi na pytanie:

Teraz jest 8 owiec.

Układa 10 liczmanów. Odsuwa 2. Układa działanie:

10 – 2 = 8

Odpowiada na pytanie:

Teraz jest 8 owiec.

Tak samo postępuje przy innych zadaniach.

Zadanie 2.

Do zagrody 9 owiec uciekły z zagrody.

wpędził juhas młody. Policz teraz szybko mi –

Ale cztery starsze owce ile owiec w zagrodzie śpi?

Zadanie 3.

Na hali, na hali Powiedz teraz mi –

raz się tak zdarzyło, ile wszystkich owiec

że do 7 starszych owiec w zagrodzie śpi?

3 młode przybyły.

Zadanie 4.

Na łące pod górą i pięć białych hasa.

juhas owce pasie; Ile wszystkich owiec

cztery czarne owce jest w stadzie juhasa?

.

 1. Krajobraz górski

 

-  Wskazywanie pasm górskich na mapie; odczytywanie ich nazw ,zwrócenie uwagi na kolorystykę pasm górskich na mapie.

 

Mapa fizyczna Polski.

 

- Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce.

 

Potrzebne materiały: farby plakatowe, kartka, pędzelek, kartka z bloku technicznego.

Dziecko formuje z pogniecionego papieru pasmo górskie, przykleja je na kartce z bloku

technicznego; maluje farbami plakatowymi na różne odcienie brązu; maluje drzewa iglaste

u podnóża gór.

 

 1. Zabawa Ze szczytu na szczyt.

Sznurki , wełna różnej długości i z różną liczbą węzełków

Dziecko otrzymuje sznurki różnej długości i z różną liczbą węzełków. Trzymając w jednej

ręce sznurek, drugą ręką dziecko przesuwa w dół sznurka z zamkniętymi oczami i śpiewa

głoskę a. Gdy napotka węzełek, otwiera oczy i krzyczy: u! Zabawa trwa tak długo, aż

dziecko odnajdą wszystkie supełki na swoich sznurkach. Może liczyć ile jest węzełków na sznurku.

 

ŚRODA

 1.  Ćwiczenia poranne

 

- Zabawa ruchowo-naśladowcza Skaczemy na skakance.

Dziecko naśladuje skoki na skakance zgodnie ze wskazaniem rodzica: rowerkiem (z nogi na nogę),

żabką (na obu nogach jednocześnie), nóżką (na jednej i na drugiej nodze), krzyżakiem (ze

skrzyżowanymi nogami).

 

- Zabawa bieżna Samochody.

Krążek, pokrywka od garnka, dla rodzica krążki: czerwony i zielony.

Dziecko trzyma krążek jak kierownicę samochodu. Kiedy rodzic podniesie do góry zielony krążek,

Dziecko porusza się w różnych kierunkach ,kiedy podniesie czerwony krążek– zatrzymuje się.

 

-  Zabawa ruchowa Hasła.

Na hasło: Wspinaczka, dziecko stoi i wyciąga ręce w górę, wykonując ruchy naprzemienne.

Na hasło: Spacer, dziecko maszeruje.

 

 1. Karta pracy, cz. 4, s. 62

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

 

- Słuchanie, dokąd podróżują ludzie podanymi środkami lokomocji. Naklejanie obok obrazków

środków lokomocji obrazków odpowiednich miejsc.

Karta pracy, cz. 4, s. 62–63

 

Kolorowanie na obu kartach wakacyjnego pociągu.

Nawlekanie muszelek na nitkę według wzoru (rytmu).

 

3.Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu wakacje.

- skojarzenia ze słowem wakacje, np. lato, lipiec, piasek, morze, jezioro, pływanie, leżak, itd.

 

4. Masażyk Malujemy lato.

Rodzic siada za plecami dziecka recytuje wiersz Bożeny Formy, palcami i dłońmi obrazuje go na plecach dziecka. Potem zamiana ról.

 

Świeci słońce, wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku pleców,

pada deszcz:dotykają opuszkami palców różnych miejsc na plecach,

kapu, kap, kapu, kap.zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają w różnych miejscach,

A my z latem wyruszamyenergicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej strony do prawej,

zwiedzić świat, zwiedzić świat. poklepują rozwartymi dłońmi plecy w różnych miejscach,

Policzymy drzewa w lesiedotykają pleców kolejno wszystkimi palcami lewej dłoni i prawej dłoni równocześnie,

i kwiaty na łące,rysują kontury kwiatów,

powitamy tańcem księżycmasują plecy rozwartymi dłońmi,

i kochane słońce.wykonują szybki, okrężny masaż całą dłonią,

Pobiegniemy wąską dróżką, stukają, na przemian, opuszkami palców,

górskimi szlakami,rysują dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami wskazującymi,

do kąpieli w słonym morzucałą dłonią rysują fale,

wszystkich zapraszamy.delikatnie szczypią.

 

 1.  Zabawa pantomimiczna – Odgadnij, co będę robił podczas wakacji.

Dziecko naśladuje czynności, które można wykonywać podczas letniego wypoczynku. Rodzic

odgaduje, o jaką czynność chodzi.

 

 1. Wakacyjny pociąg- zabawa plastyczna

 

Kartka z bloku technicznego z narysowanym na niej prostokątem (większym od rozmiaru widokówki) i dwoma kołami, widokówka z wybranego regionu Polski, klej, nożyczki, farby plakatowe, pędzelek, kubeczek z wodą.

-  Wycinanie kół i prostokąta.

- Malowanie prostokąta na dowolny kolor, a kół – na czarno.

- Po wyschnięciu przyklejenie widokówki na prostokącie, doklejenie kół tak, żeby powstał wagonik

- Można zrobić jeszcze lokomotywę do wagonu.

 

CZWARTEK

 1. Zabawy ruchowe

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał wzrokowy – Gdzie poruszają się te pojazdy?

Tamburyn, obrazki różnych środków lokomocji.

Dziecko porusza się po sali w rytmie tamburynu; podczas przerwy w grze rodzic pokazuje obrazki

różnych środków lokomocji. Jeśli te środki lokomocji poruszają się po lądzie, dziecko

przykuca; jeśli w powietrzu – stoi na palcach, z rękami wyciągniętymi w górę; jeśli po

wodzie – kładzie się na brzuchu i naśladuje pływanie żabką.

 

- Zabawa ruchowa Rowery.

Dziecko w leżeniu tyłem, naśladuje pedałowanie, mówiąc tekst:

 

Jedzie rowerek na spacerek, Raz, dwa, trzy.

na rowerku pan Pawełek. Jedź i ty!

 

-  Zabawa ruchowa Lecimy samolotem.

Dziecko rozpoczyna lot od startu – w przysiadzie, mając ręce wyciągnięte w bok; powoli

podnosi się i porusza szybko, małymi krokami, po wyznaczonym miejscu.

Potem samoloty lądują – dziecko porusza się coraz wolniej, powoli przechodzą

do przysiadu.

 

 1. Karty pracy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

 

- Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 77.

Odszukanie w naklejkach nazw środków lokomocji przedstawionych na zdjęciach. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach.

- Karty pracy, cz. 4, s. 64−65.

Odczytanie zdania: Jest lato. Oglądanie zdjęć, słuchanie tekstu na ich temat.

Rysowanie na każdej kolejnej gałązce o jedną jagodę mniej. Kolorowanie rysunków.

-  Karta pracy, cz. 4, s. 66.

Określanie, dlaczego pętle są tak narysowane. Kończenie rysowania linii między kwiatami.

Kolorowanie kwiatów.

-  Karta pracy, cz. 4, s. 67.

Otaczanie w pierwszej pętli obrazków kwiatów polnych, a w drugiej – obrazków zwierząt

leśnych. Kończenie rysowania linii między kwiatami według wzoru z poprzedniej karty.

Kolorowanie kwiatów.

 

 

 1. Układanie zdań na temat lata, np.

 

Latem na polu dojrzewa zboże.

Latem w ogrodach i na polach ludzie zbierają truskawki.

Latem w lesie rosną jagody

Dziecko układają zdania oraz liczy w nich wyrazy.

 

 1.  Śpiewanie na wymyślone melodie tekstu: Wiele dni czekałem/czekałam na to, żeby przyszło lato.

 

 1. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki o wakacjach.

Dzieci maszerują po kole, mówią rymowankę i rytmiczne klaszczą.

 

Wakacje, wakacje

to wspaniały czas,

czekają na nas morze,

góry, rzeka, las.

 

 

 1.  Zabawa dydaktyczna Czym pojedziemy na wakacje?

 

- Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji.

 

Pędzi po torze szybko, z daleka,

bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg)

 

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem.

Lata podniebnym szlakiem. (samolot)

 

Ma maskę, a pod nią konie,

cylindry – nie na głowie.

A w środku siedzi człowiek. (samochód)

 

Ta wielka latająca maszyna

owada – ważkę, przypomina. (helikopter)

 

 1.  Rebus fonetyczny – Co to za pojazdy?

 

Dziecko różnicuje pierwsze głoski w nazwach. Dokonuje ich syntezy po wymienieniu

ich przez rodzica i odgaduje nazwy różnych pojazdów, np.

 rak, oko, walizka, ekran, ręka– rower;

 sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, orzech, torba – samolot;

miś, okulary, tort, obraz, rower – motor;

spodnie, teczka, ananas, telewizor, ekierka, kot – statek.

 

 

 1. Ćwiczenia słuchowe.

 

Obrazki pojazdów.

Rozpoznawanie pojazdów na obrazkach wylosowanych przez dziecko; podawanie ich nazw

z podziałem na sylaby. Naśladowanie wydawanych przez nie odgłosów.

 

-  Ćwiczenia klasyfikacyjne – Po lądzie, w wodzie czy w powietrzu?

Dziecko segreguje obrazki pojazdów zgodnie z miejscem ich poruszania się

np. powietrze – chmurki; woda – fale; ląd – ciemna linia.

 

- Układanie na podłodze z kolorowej włóczki kształtu wybranego przez dziecko środka lokomocji odgadywanie przez rodzica, co to za pojazd. Potem zamiana ról.

 

PIĄTEK

 

 1. Zabawy ruchowe

 

- Zabawa ruchowa Łódka na falach.

 

Dziecko siada skrzyżnie, wykonuje małe skłony boczne z jednej strony na drugą – łódka

kołysze się na małych falach. Potem wykonuje głębsze skłony – duże fale, rękami uderza

z boku o podłogę, dziecko naśladuje głosem uderzanie fal o burtę łódki – chlup, chlup.

 

- Zabawa z zastosowaniem rymowanki.

 

Dziecko maszeruje i rytmizuje tekst: Wakacje, wakacje, na przygody czas, klaszcząc w dłonie.

Przy słowach: Powita nas łąka, pole oraz las – maszeruje z machaniem rękami nad głową.

 

           - Zabawa orientacyjno-porządkowa Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem.

 

           Dziecko porusza się swobodnie Podczas przerwy w grze zatrzymuje się zgodnie z poleceniem   podanym przez rodzica, np.: Zatrzymaj sięprzodem do okna (bokiem do biurka, tyłem do drzwi, na krzesełku, za krzesełkiem, z lewej stronykrzesełka, z prawej strony krzesełka).

 

         -  Zabawa ruchowa -  Moja piłka robi tak.

          Piłka.

          Dziecko naśladuje ruchy piłki. Gdy rodzic podrzuca piłkę nisko, dziecko podskakuje tuż nad    podłogą, w miejscu. Podrzuca piłkę wysoko – dziecko podskakuje w miejscu; kozłuje piłkę dookoła

         siebie – dziecko przeskakuje z nogi na nogę wokół własnej osi; turla piłkę po podłodze –

         dziecko ostrożnie turla się po dywanie; spaceruje, odbijając piłkę – dziecko porusza

         się, skacząc na dwóch nogach.

 

 1. Zabawa rozwijająca umiejętność orientowania się na kartce papieru.

Kartka, mazak.

Dziecko siada naprzeciwko rodzica, ma kartkę i mazak do rysowania.

Dziecko zaczyna rysować drogę na swojej kartce i dokładnie opowiada rodzicowi

o tym, co robi, np.: Rysuję drogę od lewego dolnego rogu kartki, prosto do góry, teraz w prawo,

w bok kartki, teraz prosto, do dołu, a teraz w lewo i z powrotem do góry, aż do górnego prawego

rogu. Rodzic rysuje na swojej kartce dokładnie to, co słyszy od dziecka. Na zakończenie

zabawy dziecko i rodzic porównują rysunki; zwracają uwagę na to, jak dokładne były wskazówki.

 

 1.  Zabawa rytmiczna – Echo rytmiczne.

Drewniane lub plastikowe pałeczki

Dziecko wystukuje (o podłogę, blat stołu, wybrane przedmioty) proste rytmy zaproponowane

przez rodzica, cicho i głośno z wykorzystaniem drewnianych lub plastikowych pałeczek.

 

 1.  Słuchanie wiersza Marioli Golc Słoneczny uśmiech.

 

 

Nadchodzą wakacje,

słoneczna pora.

Słoneczny uśmiech

śle więc przedszkolak.

I tym uśmiechem

ze słonkiem razem

ogrzeje wszystkie

nadmorskie plaże.

Rozmowa na temat wiersza.

- Kto przesyłał uśmiechy?

- Komu przedszkolak przesyłał uśmiechy?

-  Dlaczego przesyłał je dzieciom?

 

 1. Karty pracy, cz. 4, s. 68–71

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

Oglądanie zdjęć miejsc, w których Ada i Olek byli rok temu z rodzicami na wakacjach, opowiadanie

o niektórych z nich. Rysowanie po śladzie drogi rodziny Ady nad morze.

 

Promienny uśmiech

prześle też górom,

by się nie kryły

za wielką chmurą.

Ma jeszcze uśmiech

dla wszystkich dzieci.

Niech im w wakacje

słoneczko świeci.

 

-  Karta pracy, cz. 4, s. 70.

Rysowanie w ramce na górze karty, gdzie dziecko pojedzie na wakacje, a na dole – gdzie

chciałoby pojechać na wakacje. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.

- Karta pracy, cz. 4, s. 71.

Oglądanie rysunków schematycznych. Mówienie, na co powinno się zwracać uwagę na

wakacjach. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.

-  Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 78–79.

Czytanie wyrazów. Pisanie po ich śladach.

Czytanie tekstu. Odpowiadanie na pytania.

Wskazywanie odpowiednich zdjęć.

 

 1. Zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

Dziecko słucha zagadek Barbary Kosmowskiej, dopowiada ich zakończenia – rozwiązania.

 

Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy,

dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej… (plaży)

 

Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta,

dlatego dbam o to i o tym pamiętam,

by w lesie wszystkim żyło się dogodnie.

Z tego powodu nie bawię się… (ogniem)

 

Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście,

wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie!

Mogę zaufać pewnemu człowiekowi,

czyli panu… (policjantowi)

 

Gdy nie ma rodziców w domu,

to choć bardzo przykro mi,

nie otwieram obcym ludziom

do naszego domu… (drzwi)

 

Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę

moje ukochane, gumowe… (kalosze)

 

Grzybobranie to grzybów zbieranie,

a nie ich jedzenie czy też smakowanie.

Dlatego po powrocie z lasu

sięgam do grzybów pełnego… (atlasu)

 

Nie podchodzę do dzikich zwierząt,

bo choć są piękne i bajeczne,

bywają także dla ludzi bardzo… (niebezpieczne)

 

 1. Układanie puzzli – Łąka latem.

 

Wyprawka, karta z puzzlami przedstawiającymi łąkę latem.

 

 

                                                                                  Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy

 

Panie z grupy Misie

 

 

 

 

Przeczytaj: MISIE - GRUPA V ...
KĄCIK SPECJALISTY PSYCHOLOG

KĄCIK SPECJALISTY PSYCHOLOG

2020-05-29

Jednym z zadań mózgu jest zapamiętywanie. To ważny proces, dzięki któremu uczymy się nowych rzeczy. Pamięć odgrywa ogromną rolę w ciągu całego naszego życia jednakże najistotniejsze znaczenie ma w pierwszych dniach, miesiącach i latach życia, kiedy zapamiętywanie doświadczeń, ich systematyzowanie i późniejsze wykorzystywanie jest niezbędnym warunkiem rozwoju. Co ciekawe,pamięć dziecka rozwija się razem z nim, nie jest bowiem ukształtowana w dniu narodzin a zatem możemy ją kształtować i rozwijać od najwcześniejszych dni życia naszej pociechy. W dzisiejszych czasach gdzie z pomocą, byśmy nie musieli zapamiętywać, spieszą nam coraz mądrzejsze wynalazki warto poćwiczyć tę funkcję mózgu. Któż dzisiaj pamięta chociażby 3numery telefonu (prócz swojego) czy konkretne daty chociażby urodzin cioci, babci gdy wszystko możemy sprawdzić na bieżąco w telefonie, internecie zapisane byśmy nie "zaśmiecali" sobie pamięci. Natomiast jak dowodzą badania sprawność funkcji poznawczych w tym pamięci może przedłużyć nam sprawne funkcjonowanie w wieku starszym.

Pamięć małego dziecka rozwija się bardzo dynamicznie. Początkowo jest ona mimowolna – maluszek nie wybiera intencjonalnie, które zdarzenia czy informacje zapamięta. Jednocześnie, jego umysł jest chłonny, jak gąbka, dlatego większość dzieci w okolicy 2-3 urodzin bez trudu recytuje krótkie wierszyki, ulubione piosenki czy fragmenty często czytanych książeczek(często np. poprawiają nas gdy przeczytamy nie w ten sposób jak powinno być).  Okres przedszkolny i wczesnoszkolny są umownie nazywane tzw. “wiekiem pamięci”– dzieci w tym wieku z wielką łatwością zapamiętują nowe informacje: nie tylko fakty, ale także nowe słownictwo, sekwencje zdarzeń, konkretne zachowania, itp. To tzw. pamięć mechaniczna polegająca na reprodukcji (odtwarzanie) materiału. Nadal przeważa także pamięć mimowolna. W okresie szkolnym powoli pojawia się umiejętność selekcjonowania informacji i świadomego uczenia się konkretnych partii materiału (pamięć dowolona - intencjonalna). Znacznie zwiększa się wówczas pojemność pamięci, a zapamiętywanie staje się bardziej efektywne. Jednocześnie dzieci w tym wieku zaczynają stosować świadomie strategie ułatwiające zapamiętywanie: budowanie ciągów skojarzeń, interpretację, nadawanie sensu przyswajanemu materiałowi czyli tzw. mnemotechniki. Dziecko, które potrafi dostosowywać już strategie pamięciowe do danego materiału i uczyć się za pomocą skojarzeń, czuje się bardziej kompetentne podczas procesu nauki. W artykułach bardziej szczegółowy rozwój pamięci u dzieci:

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/maluch/rozwoj-pamieci-dziecka-od-kiedy-dziecko-pamieta-aa-u3x4-BXcc-2jeM.html

https://amakids.pl/about_us/blog/memorika/rozwj-pamici-u-dzieci/

Udowodniono, że ilość zapamiętanych informacji w dużym stopniu zależy od kontekstu. W trakcie zabawy, wycieczek, spacerów dzieci zapamiętują więcej niż w warunkach laboratoryjnych. Wykazują też więcej zaangażowania związanego z utrwalaniem informacji, potrafią podjąć różne działania, które wspomagają zapamiętywanie. Gdy dołożymy do tego pozytywne (lub negatywne) emocjonalnie doznania możemy być pewni, że dziecko zapamięta daną rzecz na bardzo długo. Dlatego też wspólne gry i zabawy z dzieckiem to doskonałe łączenie przyjemnego z pożytecznym – pozytywne emocje podczas świetnej zabawy przy jednoczesnym rozwijaniu pamięci!

Jak wspierać rozwój pamięci? – kilka zabaw do wyboru

  • gra "memory" – najprostsza i najbardziej znana ćwicząca pamięć - szukamy dwa takie same: kolory, przedmioty, zwierzęta, znaki, litery, wyrazy itd. ilość par zależna od możliwości graczy, z czasem zapewne będzie ich coraz więcej; można nabyć ją w tradycyjnej formie gry stołowej lub wybrać nowoczesne aplikacje na telefon lub komputer
  • prowokowanie dziecka do opisywania swoimi własnymi słowami np. treści książki, odtwarzanie minionego dnia co się zdarzyło dziś rano, wczoraj; gdzie byliśmy, co widziałeś w zoo, jakie zwierzątko podobało ci się najbardziej, itp
  • zabawa „co się zmieniło?”- rozkładamy przed dzieckiem kilka obrazków lub przedmiotów, kiedy dziecko nie widzi chowamy jeden lub zamieniamy miejscami, prosimy by powiedziało co się zmieniło, czego brakuje
  • zabawa „znikające obrazki” – pokazujemy dowolny obrazek, z dość dużą ilością elementów, prosimy o dokładne przyjrzenie się, po chwili odwracamy obrazek i zadajemy pytania sprawdzające ile dziecko zapamiętało z treści obrazka
  • czytamy dziecku krótki tekst, następnie zadajemy pytania dotyczące treści opowiadania
  • powtarzanie materiału uszeregowanego w sekwencje (cyfry, wyrazy, rozbudowane zdania),"powtórz 1,5,6,9" "powtórz kot, lew, żaba, " itp
  • wykonywanie sekwencji złożonych z kilku poleceń – "zrób tak jak ja"- i pokazujemy dziecku co ma zrobić, lub mówimy "posłuchaj zapamiętaj, potem zrób: podskok, klaśnięcie, tupnięcie, podskok" itd
  • powtarzanie sekwencji słów, wierszy, piosenek lub rymowanek – im ciekawszy i zabawniejszy tekst rymowanki lub wierszyka, tym szybciej dziecko jest w stanie go zapamiętać. Na tej zasadzie dzieci uczą się dni tygodnia, miesięcy, modlitwy ale także liczenia czy alfabetu. Co ciekawe, taka forma ćwiczeń może być stosowana jako ćwiczenie pamięci krótkotrwałej – wtedy odtwarzanie odbywa się natychmiast po przeczytaniu tekstu lub długotrwałej – gdy próbujemy odtworzyć piosenkę lub wiersz po kilku dniach
  • odtwarzanie sekwencji obrazków: pokazujemy i kładziemy przed dzieckiem obrazki w  konkretnym ułożeniu, ono ma się przyjrzeć a następnie (po zakryciu naszych) odtworzyć w takiej samej kolejności. To coś innego niż wtedy gdy pokażemy dziecku od razu wszystkie 3 lub 4 obrazki, gdyż nie musi być zachowana kolejność.
  • Łańcuchy skojarzeń – to już mnemotechnika angażująca wiele zmysłów. Polega na tworzeniu kolejno własnych skojarzeń, składających się w ciąg przyczynowo – skutkowy. Elementy opowiadania łączą się w historyjkę, dzięki której rozwija się także wyobraźnia. To nic innego jak układanie historii za pomocą słów, zarówno na papierze jak i w formie ustnej. W przyszłości może posłużyć do zapamiętania trudnych definicji czy sekwencji słów.

 

Życzę miłych zabaw pamięciowych

Anna Guz

Przeczytaj: KĄCIK SPECJALISTY PSYCHOLOG ...
Język angielski

Język angielski

2020-05-27

Kochane dzieciaki drodzy rodzice

dziś zaproszę do wysłuchania bajki w języku angielskim.

 

 

Zanim wysłuchacie o czym będzie ta bajka powitajmy się śpiewająco w języku angielskim:

Good Morning Song | The Kiboomers https://www.youtube.com/watch?v=TFVjU-dsIM8

 

'Good Morning! How are you?' (gud moning hałar ju)

It's so nice to have you here with me today. (ic so najs tu hew ju hir łiw mi tudej)

Good Morning! How are you? Just fine!

Howdy, how do you do, hello, good day! (hałdy hał do ju do helo gud dej)

Now that we're together, learning so much fun, (nał tat łi łer togeder lerning so mać fan)

The more of us the better, so come on everyone! (de mor of as de beter so kaman ewryłan)

Good Morning! How are you?

Howdy, how do you do, hello, good day!

Howdy, how do you do, hello, good day

Jeśli spodobała ci się naucz się śpiewać i powitaj nią każdy dzień.

 

Wszystkie dzieci które mają dobry humor zapraszam do kolejnej piosenki.

Doskonale ją znacie więc spróbujcie wykonać wszystkie polecenia, które usłyszycie.

 

Walking Walking Hop Hop Hop Song | The Kiboomers

https://www.youtube.com/watch?v=r6cJB7k6eEk

 

Walking, walking Walking, walking (chodzimy)

Hop, hop, hop Hop, hop, hop (podskakujemy)

Running, running, running Running, running, running (biegniemy w miejscu)

Now we stop Now we stop (zatrzymujemy się

Tiptoe, tiptoe Tiptoe, tiptoe (chodzimy na paluszkach)

Hop, hop, hop Hop, hop, hop

Running, running, running Running, running, running

Now we stop Now we stop

Jumping, jumping Jumping, jumping (skaczemy)

Hop, hop, hop Hop, hop, hop

Running, running, running Running, running, running

Now we stop Now we stop

Skipping, skipping Skipping, skipping (podskakujemy)

Hop, hop, hop Hop, hop, hop

Running, running, running Running, running, running

Now we stop Now we stop

 

Teraz już zapraszam do wysłuchania bajki.

 

Little Red Riding Hood https://www.youtube.com/watch?v=whP2p9sIJ6w

 

Czy już wiesz o kim była historyjka i co się wydarzyło?

Może usłyszeliście znane angielskie słówka. Jakie to były słówka? Powtórzcie je.

 

Dla wszystkich dzieci

przygotowałam w załącznikach

kolorowankę tematyczną oraz postaci z bajki

do samodzielnego pokolorowania i wycięcia .

Można je wykorzystać do wykonania mini teatrzyku.

 

Wszystkie materiały dostępne również na poczcie:

login jang245@wp.pl

hasło przedszkole245

 

Pozdrawiam

Iwona Suska

 

Przeczytaj: Język angielski ...
Język angielski

Język angielski

2020-05-25

Witam wszystkie dzieci i szczególnie wszystkie mamy.

Tematem dzisiejszych zajęć będzie : Dzień Mamy

 

Z okazji

zbliżającego się święta wszystkich mam

piękną piosenkę dla was mam.

Kto zna niech zaśpiewa:I Love My Mommy | Mother's Day Song for Kids The Kiboomers

 

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

 

I love my mommy, I love my mommy

I love my mommy, yes I do.'

Here's a kiss and a hug for you

Thank you mommy for all you do

Happy Mother's Day, Happy Mother's

Day 'Happy Mother's Day, I love you.'

I love my mommy, I love my mommy

I love my mommy, yes I do.

Here's a kiss and a hug for you

Thank you mommy for all you do

Happy Mother's Day, Happy Mother's

Day Happy Mother's Day, I love you.

Happy Mother's Day, I love you.

 

Zachęcam wszystkie dzieci aby nauczyły się tej pięknej piosenki i zaśpiewały ją swojej mamie w dniu jej święta.

 

Teraz zapraszam do trudniejszego zadania. Obejrzyj i wysłuchaj uważnie video nagrania :

Mother's Day Story: "A Special Mother's Day" by Alyssa Liang

https://www.youtube.com/watch?v=fVzWGtzjLj0

 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

Jakie prezenty przygotowały dzieci dla swojej mamy ?

Poproś starszą osobę aby odczytała ci słówka i ich tłumaczenie podane poniżej:

painting(pejnting) -obrazek

hand printing (hend printing) - odbicie ręki

picture (pikczer) - obrazek

necklaces (neklesys) - naszyjniki

cacke (kejk) - ciasto

lemonade (lemonejd) - lemoniada

card - karta

hearts (harts) - serca

daisies (dejzis)- stokrotki

 

Wysłuchajcie nagrania razem ponownie i klaśnijcie w dłonie wtedy, gdy usłyszycie któreś z wymienionych słówek. Kto się pomylił musi samodzielnie powtórzyć słówko.

 

Na zakończenie proszę aby dzieci „spelowały” czyli przeliterowały słowo Mommy śpiewająco. Pomoże wam w tym piosenka:

MOMMY | Happy Mother's Day | Kid's Song for Mother's Day | Jack Hartmann

https://www.youtube.com/watch?v=_VaSqxGc4gU

There is someone who I love so

And Mommy is her name-o

M-O-M-M-Y M-O-M-M-Y M-O-M-M-Y

And mommy is her name-o

There is someone who gives me hugs

And mommy is her name-o

Kiss-O-M-M-Y Kiss-O-M-M-Y Kiss-O-M-M-Y

And mommy is her name-o

There is someone whose smile I love

And mommy is her name-o

Kiss, Kiss, M-M-Y Kiss, Kiss, M-M-Y Kiss, Kiss, M-M-Y

And mommy is her name-o

There is someone who keeps me safe

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, M-Y Kiss, kiss, kiss, M-Y Kiss, kiss, kiss, M-Y

And mommy is her name-o

There is someone who reads to me

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, kiss, Y Kiss, kiss, kiss, kiss, Y Kiss, kiss, kiss, kiss, Y

And mommy is her name-o

There is someone who tucks me in

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss

And mommy is her name-o

Happy Mother's Day, Mommy Happy Mother's Day, Mommy Happy Mother's Day, Mommy

And I love you so!

Dla wszystkich dzieci, przygotowałam karty pracy Odnajdziecie je w załącznikach lub na poczcie:

hasło: jang245@wp.pl

login: przedszkole245

 

Przeczytaj: Język angielski ...
KRASNOLUDKI - GRUPA III

KRASNOLUDKI - GRUPA III

2020-05-25

„KRASNOLUDKI”- GR. III

Kochane Krasnoludki! W tym tygodniu czeka nas bardzo ważne święto – „Dzień Mamy”, czyli osoby , którą bardzo kochacie i jest ona jednym z najważniejszych członków każdej rodziny. Dlatego porozmawiamy sobie właśnie o rodzinie i o tym jak bardzo ważni są nasi wspaniali Rodzice.  Pamietajcie, aby w  „Dniu Mamy” mocno ucałowac swoje Mamusie, złożyć im życzenia, zaśpiewać piosenkę i wręczyć samodzielnie wykonany prezent, bo takie prezenty Mamy lubią najbardziej.

 Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dobrej zabawy

Anna Łyszcz i Klaudia Dadej

Temat tygodnia: ,,Zabawy z mamą i tatą”

 1. Razem jest wesoło.
 2. Dzień Mamy.
 3. Znamy już te kolory.
 4. Zabawy z mamą i tatą.
 5. Moja rodzina i ja.

 PONIEDZIAŁEK:

 1. Zabawa słowna –proszę, aby dziecko dokończyło podane zdania:
 • Moja rodzina jest…
 • Moja mama lubi…
 • Mój tata lubi…
 • Mój tata śmieje się kiedy…
 • Moja mama śmieje się kiedy…
 • Chciałbym, żeby moja rodzina…
 • Gdy ktoś z rodziny ma kłopot na pewno pomoże mu…
 • Lubię z moją rodziną...
 1. Rodzic recytuje wiersz :

Urszula Piotrowska- „Festyn rodzinny”

W słoneczny majowy poranek

Na festyn rodzinny do parku

Idziemy z koszykiem kanapek:

Ja ,siostra, mamusia i tatuś.

 

Oj, może zakręcić się w głowie,

Bo mnóstwo atrakcji wokoło,

Tu wata cukrowa, tam lody,

Orkiestra przygrywa wesoło.

 

Na udział w konkursie tanecznym

Rodziców namawiać nie muszę,

Już skaczą po scenie jak żabki,

Aż boli ze śmiechu mnie brzuszek.

 

Do biegów zgłosiła się siostra

I pędzi po medal jak strzała.

Nie lubię się chwalić, lecz powiem,

Że siostra wyścigi wygrała.

 

A ja łowię rybki w basenie,

Nie szkodzi, że sztuczne, z plastiku.

Naprawdę, bez żadnej pomocy,

Mam jeden z najlepszych wyników.

 

Wracamy do domu z dyplomem

Dla bardzo aktywnej rodziny,

Pójdziemy na pewno gdzieś znowu,

Bo razem się dobrze bawimy.

 

Rozmowa na temat wiersza

Przykładowe pytania:

 

 1. Co to jest festyn?
 2. Co na festynie robili wszyscy członkowie rodziny?
 3. Dlaczego miło jest wspólnie się bawić i spędzać czas?

 

3. Zabawa ruchowa,, Kwiaty do wazonu”

Dziecko wraz z rodzicami porusza się swobodnie po pokoju w rytm muzyki i naśladują zbieranie kwiatów np. przy piosence pt. „W zieleni łąka majowa”

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg

 

4. Praca plastyczna.

Narysuj lub namaluj swoją MamęJ. Krasnoludku może to być cała postać lub tylko jej portret. Postaraj , ponieważ będzie to prezent dla Twojej Mamy na jutro z okazji jej święta. Możesz poprosić Tatę, aby kupił ramkę do twojego rysunku i w ten sposób pięknie obrawił twój prezent dla Mamy.

5. Posłuchaj piosenki kilkakrotnie w ciągu dnia, spróbuj się jej nauczyć i zaśpiewać  jutro Mamie.

https://www.youtube.com/watch?v=akDS4bRLGqE

WTOREK:

 1. Ćwiczenia oddechowe ,, Herbatka dla mamy i taty”

Do tego ćwiczenia potrzebny nam będzie plastikowy kubeczek dla dziecka i rodzica. A ćwiczenie polega na tym, że rodzic pokazuje dziecku jak dmucha gorącą herbatkę. Dziecko naśladuje czynność rodzica i dmucha do plastikowego kubeczka. Zadaniem rodzica jest zwrócenie uwagi na wdech i wydech. Wzmacnianie przepony.

2.Posłuchaj wiersza:

“Moja Mamusia “- Autor: B.Forma

Kocham Mamusię
dla niej mam kwiatki:
stokrotki, bratki,
lilie, bławatki.

Ile Mamusiu
gwiazdek na niebie,
tyle buziaków
ja mam dla ciebie.

Pełne miłości
moje serduszko,
Mamusiu droga
moja ty duszko.

Wszystkim powiedzieć
dzisiaj tu muszę,
jak mocno kocham
moją Mamusię.

Wszystkim powiedzieć
dzisiaj tu muszę,
jak mocno kocham
moją Mamusię.

A teraz Ty powiedź swojej Mamie jak bardzo ją kochasz i czego jej życzysz, wręcz prezent. I koniecznie zaśpiewaj piosnkę, jak bardzo jest słodka

https://www.youtube.com/watch?v=akDS4bRLGqE

3. Zabawa naśladowcza: ,,Zrób to, co ja”.

Dziecko pokazuje dowolny ruch , a zadaniem rodziców jest go powtórzyć. Potem mama pokazuje dowolny ruch , a pozostałe osoby go naśladują, następnie tata pokazuje jakiś ruch, a pozostali go powtarzają.

 

4. Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Mama ukryła...”. Mama pokazuje dziecku tacę z przedmiotami codziennego użytku (talerz, łyżka, kubek, widelec itp.) i prosi, aby dokładnie się im przyjrzało. Przykrywa tacę materiałem i chowa jeden (dwa) z przedmiotów. Następnie zdejmuje materiał i prosi dzieci o odgadnięcie, czego brakuje. Ćwiczenie spostrzegawczości.

 

5.  “Rodziny bal”

Zaproś teraz swoich rodziców i rodzeństwo do wspólnego tańca, zabawy przy piosence “Sto lat dla Mamy i Taty” i innych piosenkach.

https://www.youtube.com/watch?v=grjsVmBu9xM

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME

ŚRODA:

 1.  Przypomnienie dzieciom nazw kolorów. Wprowadzenie w tematykę zajęć – swobodna ekspresja ruchowa przy piosence „Kolorowe kredki”.

https://www.youtube.com/watch?v=fWELNWWycOU

 1. Rodzic recytuje wiersz pt. „Skarby przedszkolaka” autorstwa M. Nieścior

  „W moim pokoiku dużo skarbów mam.
  Kolorowe kredki dziś pokażę wam.
  I nauczę was rysować:
  na żółto – słoneczko,
  na zielono – trawkę,
  na niebiesko – chmurkę,
   na czerwono – truskawkę,
   na czarno – dym z komina,
  na różowo – świnkę,
   a na pomarańczowo – słodką mandarynkę.
   Znam już wiele kolorów,
  kredki swoje mam i zaraz piękny rysunek wyczaruję wam”.

Dziecko wykonują rysunek na podstawie wiersza.

 1. Posłuchajcie piosenki o kolorach:

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk

 1. Rozmowa z dzieckiem na temat kolorów – Rodzic zadaje pytania dziecku.

Przykładowe pytania:

 • Jaki kolor najbardziej lubisz?
 • Dlaczego lubisz akurat ten kolor?
 • Czy otaczający świat, (otoczenie) jest kolorowy?
 • Jakie kolory ma tęcza?
 • Czy wiecie jak powstaje tęcza?
 • Jak wyglądałby świat bez barw?
 • Kto w świecie przyrody potrzebuje kolorów? – np. (zwierzęta – barwy ochronne, rośliny – wyróżniają się, żeby zostały zauważone przez owady, które je zapylają), itd.
 1. Wykonanie instrumentu muzycznego- ,,Grzechotki”

Do pustego pojemnika po napoju (najlepiej puszki lub małego słoiczka) wsypcie np. koraliki, ryż, kaszę, mały groch, itd. Następnie papierem kolorowym (samoprzylepnym), innymi ulubionymi naklejcie/ obklejcie swój pojemnik.

Przy pomocy wykonanego instrumentu możesz zagrać akompaniament do dowolnej piosenki o rodzinie.

CZWARTEK

1. Zastanów się ,co możesz miłego powiedzieć Mamie i Tacie. J

      Jeśli masz brata lub siostrę – im także powiedz coś miłego!

      Pogłaszcz swoje zwierzątko!

      Powiedz coś miłego babci i dziadkowi!

      Możesz do nich zadzwonić.

2.Praca plastyczna:

Namaluj lub narysuj portret swoich rodziców lub swoją rodzinę . Możesz użyć do tego kredek, pasteli lub farb.

3. Dyplomy do pobrania dla Mamy i Taty J

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/dyplomik-dla-supermamy.pdf

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/dyplomik-supertaty.pdf

 

4. Kart pracy- “Rodzina” Krasnoludku wykonaj 3 pierwsze zadania wydrukowane lub pokaż rozwiazanie na ekranie komputera.

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/KARTY-PRACY-RODZINA.pdf

5.Czas na gimnastykę – spróbujcie poćwiczyć  razem – dziecko z Rodzicami:)

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

PIĄTEK

1. “Album rodzinny”- wprowadzenie do zajęć.

Drogie dzieci , zachęcam Was do obejrzenia wspólnie z rodzicami fotografii rodzinnych i rozmowy, kto się na nich znajduje oraz w jakich okolicznosciach robione  było zdjęcie.

2. Posłuchajcie piosenki ,,Moja wesoła rodzinka”.

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

3. Ja i moja rodzina –opowieść ruchowa

 • Na dworze jest ładna pogoda. Świeci słońce i wieje ciepły wietrzyk. Mamusia, tatuś i ich dzieci idą na spacer do parku - dzieci wraz z rodzicami spacerują swobodnie pod pokoju

  - Podczas spaceru słuchają jak śpiewają ptaki – dzieci i rodzice zatrzymują się, spoglądają w górę, nasłuchują.

  - Postanowili zjeść lody - dzieci i rodzice naśladują lizanie lodów.

  - Kiedy tak spacerowali, rozbolały ich nogi i postanowili odpocząć. Usiedli na ławce. Wtedy przybiegła do nich wiewiórka. Dzieci dały jej orzeszki - dzieci i rodzice przechodzą do przysiadu i naśladują wiewiórki jedzące orzechy.

4. Rozmowa na temat członków rodziny. Pomocne może Wam w tym być przykładowe drzewo genealogiczne:

https://panimonia.pl/2017/10/29/ja-moja-rodzina-gigapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-4652

Mama jest córką babci i dziadka oraz siostrą cioci.

Tata jest synem babci i dziadka oraz bratem wujka.

Wujkiem może być brat mamy lub taty lub mężem Twojej cioci.

Ciocią może być siostra mamy lub taty lub żona wujka.

      Kim dla Ciebie jest:

  • siostra Twojej mamy?
  •  mama Twojego taty?
  • tata Twojej mamy?
  • syn Twojej mamy?
  • córka Twojej babci?

 

 5. Drzewo genalogiczne mojej rodziny- praca plastyczna.

Możesz teraz wydrukować i narysować swoich członków rodziny tworząć własne drzewo genealogiczne (możesz oczywiście narysować więcej osób niż jest kółek):

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-8.pdf

 

 

  6. Karty pracy.  Zadaniem dziecka jest:

1.   Odszukanie różnic pomiędzy siostrami.

2.   Odszukanie różnic pomiędzy braćmi.

3.   Zaznaczyć pętlą cień należący do siostry.

4.   Zaznaczyć pętlą cień należący do brata.

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/dzieci-cienie-podobie%C5%84stwa.pdf

 

Przeczytaj: KRASNOLUDKI - GRUPA III ...
MOTYLKI - GRUPA II

MOTYLKI - GRUPA II

2020-05-25

                                                     

Drodzy Rodzice !

 

Przed waszymi dziećmi kolejny tydzień aktywności domowych. Tematyka kolejnego tygodnia dotyczyć będzie rodziny-zabawy z mamą i tatą. Dzieci będą mogły kolejny raz przypomnieć sobie, jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny, w jaki sposób okazywać najbliższym miłość i szacunek. Mama i tata to wielkie słowa dla dziecka, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Dla dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu, dla tego tak bardzo chce mieć was przy sobie – czuć waszą uwagę, móc z wami rozmawiać, śmiać się i przytulać. Godziny spędzone na wspólnej zabawie to najcenniejszy prezent, jaki możecie ofiarować swoim dzieciom. Bo żeby być z dzieckiem blisko, trzeba być dosłownie przy nim – na dywanie, boisku, w parku.
Spędzanie czasu z dziećmi to także świetna inwestycja na przyszłość. Podczas wspólnej zabawy nawiązuje się między wami silna relacja, dziecko nabiera do was zaufania. Podczas tego tygodnia dzieci mają możliwość nadal rozwijać sprawność manualną, ruchową, kształtować pojęcia matematyczne i językowe. Ćwiczyć umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami, mogą zapoznać się z wierszami i piosenkami o rodzinie. Wspólnie obejrzeć filmy edukacyjne, tańczyć oraz bawić się w rytm muzyki.    

 

                                                                         Zatem... zapraszamy do wspólnej zabawy !

 

                                                                 

                                                                                        Kochane Motylki !

                                                                                                  Pozdrawiamy was bardzo serdecznie         

                                                                                                 Życzymy miłej zabawy z rodzicami

 

                                                                                                                              Violetta Bronisz

                                                                                                                            Jolanta Jakubowicz

 

TEMAT TYGODNIA: ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ

 

25.05- 29.05.2020r

 

Poniedziałek

temat: Razem jest wesoło

 

Cele:

-Wzbudzanie pozytywnych, pełnych życzliwości i szacunku relacji między dziećmi a rodzicami

-Nauka wyrażania uczuć w stosunku do swoich najbliższych

-Wyjaśnienie pojęcia festyn

-Wdrażanie do uważnego słuchania i wyciągania wniosków

 

 

1.Zabawa ruchowa „Uciekaj! Rekin!”

 

Rodzic ustawia w wybranym miejscu pokoju jedno krzesełko.  To będzie bezludna wyspa. Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, a na hasło rekin próbują się schronić na bezludnej wyspie. Stara utrzymać się na krześle żeby nie wpaść do wody. Zabawę powtarzamy kilka razy. Ćwiczenie refleksu i równowagi.

 

2.,,Moja rodzinka’’

Wspólne oglądanie z dzieckiem albumu rodzinnego, fotografii oraz pamiątek rodzinnych. Rozmowa na temat dawnych przodków.

 

3.Praca plastyczna

 

4.Kolaż „Album rodzinny”

Dziecko wybiera i wycina z różnych gazet zdjęcia przedstawiające ludzi, nakleja je na kartkę i dorysowuje sytuacje z codziennego życia.

Ćwiczenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

 

 

5.Ćwiczenia grafomotoryczne

Wykonanie flamastrami ozdobnych ramek do fotografii w albumie rodzinnym. Ćwiczenia manualne.

 

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/ramka-na-zdjecie/

 

 

6.Bajka edukacyjna dla dzieci  RODZINA TREFLIKÓW sezon 1- odc.11

,, SZCZĘŚLIWA RODZINA’’

 

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA

 

7.Zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju mowy.

 

8.Zabawa słowna „Lubię z moją rodziną…”

 

Dziecko stara się dokończyć zdanie wypowiedziane przez Rodzica:

Lubię z moją rodziną… (np.: jeździć na wycieczki, grać w piłkę, jeść obiad, gotować).

9.Rodzic prezentuje wiersz.

Festyn rodzinny

 

W słoneczny majowy poranek

na festyn rodzinny do parku

idziemy z koszykiem kanapek:

ja, siostra, mamusia i tatuś.

Oj, może zakręcić się w głowie,

bo mnóstwo atrakcji wokoło,

tu wata cukrowa, tam lody,

orkiestra przygrywa wesoło.

Na udział w konkursie tanecznym

rodziców namawiać nie muszę,

już skaczą po scenie jak żabki,

aż boli ze śmiechu mnie brzuszek.

Do biegów zgłosiła się siostra

i pędzi po medal jak strzała.

Nie lubię się chwalić, lecz powiem,

że siostra wyścigi wygrała.

A ja łowię rybki w basenie,

nie szkodzi, że sztuczne, z plastiku.

Naprawdę, bez żadnej pomocy,

mam jeden z najlepszych wyników.

Wracamy do domu z dyplomem

dla bardzo aktywnej rodziny,

pójdziemy na pewno gdzieś znowu,

bo razem się dobrze bawimy.

Urszula Piotrowska

10.Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania:

-Co to jest festyn?

-Co na festynie robili wszyscy członkowie rodziny?

-Dlaczego miło jest wspólnie się bawić i spędzać czas?

 

11.Piosenka o rodzinie (dwie wersje)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

Moja wesoła rodzinka

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,

a mamusia pocałuje!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Kiedy nie mam taty, mamy,

 

wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

 

12.Zabawa ruchowa „Kwiaty do wazonu”

Dziecko porusza się swobodnie po całym pokoju w takt muzyki i naśladuje zbieranie kwiatów dla mamy. Na przerwę w muzyce wraca do domu – na umownie wyznaczone miejsce w pokoju. Zabawę możemy wielokrotnie powtarzać.

 

13.Wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 69.

 

Wtorek

Temat: Sałatka owocowa

 

Cele:

-Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, wielozmysłowego poznawania

-Zachęcanie do zdrowego odżywiania się

-Wdrażanie do stosowania twórczych rozwiązań w zabawie i w pracy

-Rozwijanie aktywności w działaniach użytecznych i pracach domowych

-Budzenie zainteresowań kulinarnych.

 

 

1.Ćwiczenia oddechowe „Herbatka dla mamy i taty”

Dziecko naśladuje studzenie herbaty, dmucha do plastikowego

kubeczka. Zwracamy uwagę na prawidłowy wdech i wydech. Wzmacnianie przepony.

 

2.Zabawa „Na spacerek”

Dziecko idzie z rodzicem na spacerek.

Rodzic bierze dziecko za rękę i wędrują po całym mieszkaniu. Prowadzi dziecko w różne miejsca, pokazuje mu rozmaite przedmioty i nazywa je,

a dziecko powtarza ich nazwy. Doskonalenie słuchu fonematycznego.

 

3.Zabawa ruchowa rzutna „Rzuć piłkę do kosza’’.

Rodzic rozdaje dziecku kilka piłeczek i proponuje z wyznaczonej odległości celować do kosza. Każdy trafiony rzut jest punktowany. Przeliczamy z dzieckiem piłeczki z kosza. Powtarzamy zabawę z udziałem rodzica.  

 

4.Zabawa badawczo-kulinarna z wykorzystaniem wiersza Maciejki Mazan   Sałatki Agatki

 

Rodzic gromadzi na stole różne owoce, także te potrzebne do sałatki, a następnie recytuje wiersz.

 

Pomoc w wybraniu ze zbioru owoców tych, które zostały wymienione w wierszu – krótka rozmowa na temat kraju ich pochodzenia.

 

Sałatki Agatki

Spójrzcie, to Agatka

i super sałatka!

Ta sałatka skusi

każdego niejadka!

A co jest w sałatce?

Śliwki i jabłuszka,

i pachnący melon,

i słodziutka gruszka.

Jest w niej też ananas

oraz mandarynki,

jest zielone kiwi,

są nawet rodzynki.

Z czym chcecie, sałatkę

zrobi wam Agatka,

więc powiedzcie teraz:

z czym ma być sałatka?

Maciejka Mazan

 

5.Dziecko siada do stolika, na którym znajdują się produkty niezbędne do wykonania sałatki. Rodzic zaprasza do wielozmysłowego poznawania owoców poprzez: węch, wzrok, dotyk, smak (podaje widelec i zachęca do posmakowania wybranych owoców, których kawałki ma przygotowane na talerzu).

 

6.Wykonanie sałatki.

Przed przystąpieniem do pracy dziecko myje ręce i wkłada ubranie ochronne (fartuszek i chusteczkę na głowę)

Rodzic wręcza dziecku plastikowy nożyk, deskę i miseczkę.

Obieramy owoce i dajemy dziecku do krojenia na drobne kawałki.

Samodzielnie dodaje łyżkę miodu i całość miesza.

Po pracy dziecko porządkuje stół, a Rodzic odstawia sałatkę do lodówki.

Po schłodzeniu dziecko częstuje sałatką wszystkich domowników.

 

7.Zabawa ruchowa muzyczno-taneczna ,, Sałatka owocowa’’

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KvDK9egVBU

 

8.Piosenka z serii śpiewające przepisy ,,Sałatka owocowa’’

 

https://www.youtube.com/watch?v=DLzrzL25moQ

 

 

Środa

Temat: Znamy już te kolory

 

Cele:

-Utrwalenie nazw kolorów

-Dostrzeganie rytmów w otoczeniu

-Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciem para

-Wdrażanie do stosowania określeń: lewa strona, prawa strona

-Rozwijanie umiejętności określania kierunku i ustalania położenia obiektów w stosunku do własnego ciała.

 

1.Ćwiczenia artykulacyjne „Minki dla rodziców”

Rodzic proponuje dziecku wykonywanie różnych min w zależności od

nastroju, np. wesołej – szeroki uśmiech; smutnej – podkówka z warg; obrażonej – wargi nadęte; zdenerwowanej – wargi wąskie, zaciśnięte.  Wzmacnianie mięśni narządów mowy.

 

2.Zabawa „ Ciasto mamy ”

Dziecko siedzi na dywanie i ma przed sobą woreczek gimnastyczny lub skarpetkę wypełniona ryżem, kaszą  którą ugniata, jakby wyrabiało ciasto. Stara się wykonywać rytmiczne ruchy zgodnie z rytmem wystukiwanym przez Rodzica na bębenku lub na kuchennym naczyniu np. miseczce.

Rozwijanie wrażliwości dotykowej.

 

3.Zabawa „Dokończ zdanie: Moja mama jest…’’

,,Mój tata jest…’’

Rodzic zapisuje wszystkie wypowiedzi dziecka. Budzenie zainteresowania pisaniem i czytaniem.

 

4.Piosenka ,, Moja mama jest kochana’’

 

https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM

 

 

5.Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Mama ukryła…”

Dziecko siedzi na dywanie Rodzic pokazuje mu tacę z przedmiotami

codziennego użytku (talerz, łyżka, kubek, widelec itp.) i prosi, aby dokładnie się im przyjrzało. Przykrywa tacę materiałem i chowa jeden z przedmiotów. Następnie zdejmuje materiał i prosi dziecko o odgadnięcie, czego brakuje.

6.Ćwiczenie spostrzegawczości.

 

Zabawa ruchowa przy muzyce wraz z rodzicami

Marsz po kole, wyskoki obunóż, turlanie się po dywanie, przysiady, bieg slalomem.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych.

 

7.„Policz dźwięki” – przeliczanie w zakresie 1–6, usprawnianie małej motoryki. Dziecko siedzi przy stoliku, na którym jest taca z makaronem. Rodzic gra na wybranym instrumencie perkusyjnym. Dziecko liczy, ile dźwięków zostało zagranych i kładzie przed sobą tyle makaronu. Po zabawie matematycznej dziecko układa z makaronu obrazek, może łączyć makaron z plasteliną.

 

8.Zabawa z kolorowymi paskami

Rodzic wysypuje na dywanie przed dzieckiem dużo kolorowych pasków. Dziecko zbiera tylko te paski, których zna kolory.

Nazywanie kolorów

Dziecko nazywa kolory pasków, które dla siebie wybrało.

Zabawa ruchowa „Gdzie jest ten kolor?”

Rodzic gra na tamburynie. Na hasło np. żółty dziecko szuka w pokoju przedmiotów w tym kolorze.

Zabawa rytmizująca „Kolorowe szlaczki”

Układanie z pasków powtarzających się wzorów.

Zabawa „Prawa – lewa”

Dziecko ma przed sobą swoje kolorowe paski i wykonuje polecenia Rodzica, np.: Weź do prawej ręki pasek czerwony.

Weź do lewej ręki pasek zielony.

Weź do jednej i do drugiej ręki pasek w tym samym kolorze.

Na koniec zabawy Rodzic prosi dziecko, aby zgromadziło na środku dywanu wszystkie paski i mówi: Połącz w pary paski w tych samych kolorach.

A teraz ułóż z nich na dywanie jeden wspólny długi chodniczek.

Zabawa plastyczna „Mój rodzinny dom”

Układanie z pasków i przyklejanie na kartkę swojego domu. 

(Dziecko może wykorzystać wszystkie zgromadzone przez siebie paski).

 

 

9.Wysłuchanie wiersza czytanego przez Rodzica

 

„Dom” Z. Beszczyńska

Dom otwiera swoje cztery ściany
Dla babci, dziadka, tatusia, mamy,
Dla nas wszystkich, dla gości, dla kota i psa.

A mama wszystkim daje uśmiechy,
Jak pachnące jabłka,
Jak słodkie orzechy, jak rano kubek mleka.

Dom zamyka swoje cztery ściany,
Kiedy w pośpiechu rano wybiegamy:
Dorośli do pracy, my dzieci do szkoły.

Żeby, gdy wreszcie do domu wracamy,
Znowu nas witały jego cztery ściany,
Kanarek w klatce, lampa nad stołem.

10.Zabawa dokończ zdanie-myśl

 

,,Czuję się ważny w domu, gdy….’’

 

11.Piosenka ,,Mój dom’’

https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM

 

12.Zabawa „Witamy się”

 

Rodzic rozdaje dziecku kartki w trzech kolorach. Ustala z dzieckiem, który kolor kartki będzie oznaczał mamę, który tatę, a który – dziecko.

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju w rytm muzyki. Na przerwę w nagraniu macha kartką kolejno: najpierw macha mama, potem tata, a na końcu dziecko. Można kontynuować zabawę, proponując różne sposoby

powitania, np. mamusia wita się poprzez machanie, tatuś poprzez uściśnięcie dłoni, a dziecko przez klepnięcie dłonią o dłoń.

 

Zabawa z kocykiem „Balonik”

Dziecko wraz z Rodzicem trzyma za brzeg kocyka, na którym leży balonik, i porusza nim tak, aby balonik nie spadł. Rozwijanie koncentracji uwagi.

 

 

Czwartek

temat: Laurki dla mamy i taty

 

Cele:

-Wzmacnianie więzi z rodziną

-Rozumienie roli mamy i taty w rodzinie

-Budzenie szacunku dla bliskich i przywiązania do rodziny

-Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów.

 

1.Oglądanie fotografii rodzinnych. Zorganizowanie wystawy tematycznej „Moja rodzina”. Budzenie przywiązania do własnej rodziny.

 

2.Ćwiczenia lateralizacji „Zróbmy to razem”

Dziecko staje w parze z rodzicem, naprzeciwko siebie i wykonuje naprzemienne

ruchy zgodnie z poleceniami Rodzica, np. Prawą ręką dotykamy lewego kolana lub Prawą ręką dotykamy lewego ucha.

Doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej.

3.Praca plastyczna portret moich rodziców

Rysowanie kredkami portretów rodziców. Powieszenie portretów na wystawie. Ćwiczenia manualne.

 

4.Ćwiczenia oddechowe „Śmiech mamy i taty”. Dzieci naśladują śmiech rodziców: mamy – cha, cha, cha; taty – ho, ho, ho.

Wzmacnianie przepony.

 

 

5.Zajęcia plastyczno-techniczne.

Laurki dla mamy i taty.

Rozmowa porządkująca wiadomości dziecka na temat własnej rodziny, roli mamy i taty. Dzielenie się doświadczeniami.

Omówienie i przeprowadzenie poszczególnych etapów pracy zgodnie ze wzorem i opisem w KA, s. 26 i 27.

Wspólne sprzątanie po zakończonej pracy.

 

 

6.Zabawa ruchowa z muzyką

Ćwiczenia w liczeniu w PODSKOKACH

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

7.Zabawa językowa ,, Zdrobnienia i zgrubienia’’

Szukanie zdrobnień i zgrubień słów: mama, tata, babcia, dziadek, dziecko itd.

 

Piątek

Temat: Moja rodzina i ja

Cele:

 

-Kształtowanie postaw empatycznych wobec innych

-Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem

-Kształtowanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnego zdania oraz oceniania cudzego i własnego postępowania.

 

1.Filmik edukacyjny ,, Moja rodzina’’- Przedszkole Profesora Szymona

 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY

 

2.Piosenka o rodzinie

 

,,Najlepsza drużyna to moja rodzina’’

 

Do ludzi możesz po rozum pójść
Ale do mamy pójdziesz po serce
Tata nauczy by nie podstawiać nóg,
Dziadek nauczy, jak podawać ręce.

 

Najlepsza drużyna
To moja rodzina.

Gdy będzie trzeba, obroni cię brat
W rodzinie siła, każdy to powie
I jeszcze babcia, wie o tym świat
Ostatni ratunek, nasze pogotowie.

 

Kiedy kłopoty ogromne są
Gdy wątpliwości w głowie same
Twoja rodzina i rodzinny dom
To wyspa odpowiedzi na pytań oceanie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0

 

 

3.Zabawa ruchowa „Marsz z ulubioną maskotką”

Dziecko maszeruje z maskotką w takt muzyki marszowej. Na przerwę w nagraniu zatrzymuje się, a Rodzic pokazuje kartonik z pewną liczbą kropek. Dziecko podrzuca do góry maskotkę tyle razy, ile kropek jest na kartoniku. Po wykonaniu polecenia następuje zmiana kierunku marszu. Zabawę powtarzamy kilka razy. Ćwiczenia w sprawnym rzucaniu i łapaniu.

 

4.Aktywność plastyczna „Obrazek dla rodziców”

Toczenie kuleczek i wałeczków z plasteliny oraz wyklejanie z nich

na kartce A4 własnej kompozycji. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poznawanie struktury plasteliny.

 

5.To rodzina i to rodzina” – wykonanie ćwiczenia KP3, s. 70.

Dostrzeganie różnic i podobieństw, omówienie struktury

rodziny, porównywanie liczebności zbiorów.

 

6.Film edukacyjny

prezentacja dla przedszkolaka ,, Moja rodzina’’

https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg

7.Zabawa naśladowcza „Zrób to, co ja”

Dziecko tworzy parę ze swoimi rodzicem.

Dziecko pokazuje jakiś ruch, a rodzice go powtarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Przeczytaj: MOTYLKI - GRUPA II ...
PSZCZÓŁKI GRUPA IV

PSZCZÓŁKI GRUPA IV

2020-05-24

Drodzy Rodzice!  Kochane Pszczółki!

W tym tygodniu będziemy rozmawiać  o rodzinie. Dowiemy się wielu nowych rzeczy o rodzicach, zawodach, wykonywanych czynnościach, pełnionych obowiązkach przez rodziców. Dzieci  Kochają Was najbardziej na świecie! W tym tygodniu będziemy starać  się uwrażliwić dzieci na potrzeby i emocje innych. Rozmawiać  o nietypowych rodzinach, np. składających się tylko z jednego rodzica oraz adopcji. Rozmowa na trudne tematy jest dla dzieci bardzo ważna – buduje wrażliwość, otwartość, chroni przed stereotypowym postrzeganiem świata.  Pszczółki pamiętajcie o Dniu Mamy, we wtorek, złóżcie swoim Mamusiom życzenia i uściskajcie mocno J  Dziękujemy Wam za wspaniałe zdjęcia, wiadomości wysłane do nas. Cieszymy się, że jesteście tak kreatywni  wykonując  zadania  w domu. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na powrót do przedszkola, a tym czasem przesyłamy Wam propozycje zadań  do wykonania  w tym tygodniu. Dobrej  zabawy  i powodzenia!

 

Pozdrawiamy cieplutko:)

Renata Poznańska

Pani Jolanta Jakubowicz

Życzymy Wam Mamy odwagi i siły,
by porywać się na cele i zmiany,
które z pozoru wydają się trudne,
a później wprost wymarzone,
realizacji planów i nowych marzeń
i kolejnych natchnień- jak fal,
które pchają statek do przodu.

Życzenia z piosenką                               

 https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs

 

 

TEMAT TYGODNIA : Święto mamy i taty

TEMATY DNIA:

 1. MOJA MAMA
 2. MÓJ TATA
 3. MOI RODZICE
 4. NIETYPOWE RODZINY
 5. SERCE NA DŁONI

 

CELE OGÓLNE:

 •  doskonalenie słuchu fonematycznego; poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety; uwrażliwianie na potrzeby i emocje innych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat; przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie; uwrażliwienie na emocje i odczucia innych
 • doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie, argumentacji
 • uwrażliwienie dzieci na los innych; zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”; doskonalenie umiejętności przeliczania
 • doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i wypowiadania się; rozwijanie wrażliwości estetycznej

 

 1. Poniedziałek                                                                                                                                                                   „Mama i dziecko”– zabawa ruchowa Weroniki Sherborn, kołysanie się w parach w rytm muzyki. Dziecko siada na podłodze. Mama siada za nim, obejmuje je udami i całym ciałem i kołysze w rytm spokojnej melodii. Następnie Mama i dziecko siadają do siebie tyłem tak, żeby plecy do siebie przylegały. Jedna osoba pochyla się, kierując głowę w stronę kolan. Druga osoba w tym czasie odchyla się od swoich kolan. Cały czas plecy stykają się. Następuje zamiana ról i wykonujemy to samo ćwiczenie.
 • Praca z KP4.22 – portret i opis mamy, doskonalenie umiejętności opisu, zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia, odwzorowywanie
 •  „Zawody mam”– Rodzic zadaje dzieciom pytanie, czy wszystkie mamy pracują zawodowo. Pyta, czym zajmują się ich mamy. Rozmowa na temat różnych zawodów wykonywanych przez kobiety.
 • „Mama w pracy” – rysowanie przez dzieci własnej mamy w pracy. Rozmowa na temat wykonywanych zawodów. Próba zaklasyfikowania zawodów do danych kategorii, podział na grupy. Pytanie do dzieci, czy wszystkie mamy wykonują typowo żeńskie zawody. Czy są mamy, które wykonują zawody określane jako męskie?
 • „Jak mogę pomóc mamie?” – uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w domu. R. zadaje pytania: Czy mamy pracują tylko poza domem? Jakie obowiązki wykonują mamy w domu? W których obowiązkach mogą im pomóc dzieci?
 •  „Kalambury” – czynności wykonywane przez mamy. Naśladowanie, wyrażanie ciałem danych czynności, zagadki.  Dziecko pokazuje, Rodzic odgadują.
 • PIOSENKA                                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0

"Podarujmy mamie"

sl. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie

 

Podarujmy mamie dziś

jak winogron słodkich kiść

to, co w sercach naszych gdzieś głęboko tkwi.

To, co dla swej mamy ma,

każde dziecko tak jak ja,

miłość, której godna jesteś tylko ty. (bis)

Pamiętajmy o tym, że

tylko mama liczy się

i możemy mieć ją w życiu tylko raz.

Więc nie traćmy cennych chwil,

ją kochajmy z całych sił.

Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas. (bis)

I choć minie wiele lat,

choć się zmieni cały świat,

nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już.

Żar jej ciągle w nas się tli,

najważniejsza jesteś ty,

nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz.

(bis)

 

 • Koszyczek z papierowymi kwiatkami. Prezent dla Mamy

 https://www.youtube.com/watch?v=orpB8KR9Qmw

 1. WTOREK
 • „Wesoły tata” – praca z wierszem Piotra Pollaka. Rodzic  czyta dzieciom wiersz:

Mój tata jest niepoważny,
ciągle się ze mnie śmieje.
Kiedy ja mówię:
– Wciąż rosnę!
On mówi:
– Skąd, ty malejesz!
Nie lubisz kaszy na mleku,
zostawiasz ser i warzywa,
więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz,
tylko wciąż ciebie ubywa!
Staniesz się taki malutki,
że w krasnoludka się zmienisz,
będziesz się kąpać w akwarium
i drzemać w mojej kieszeni.
Nie pójdziesz na spacer z pieskiem,
tylko z chomikiem lub z myszką.
Ja na to:
– Dobrze, tato,
jutro na obiad zjem wszystko.
Ale ty razem ze mną
chrup marchew i sałatę,
bo jak się zmienię w zająca,
chcę mieć zająca – tatę.

Po przeczytaniu wiersza R. zadaje dzieciom pytania: O czym był wiersz? Kto wystąpił w wierszu? Z czego śmiał się tata chłopca? Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim marchew i sałatę? W czym chcecie naśladować swojego tatę?

 • „Mój tata…” – technika niedokończonych zdań.  Dzieci  kończą zdania dotyczące taty, np.: Mój tata jest…, Mój tata lubi…, Mój tata nie lubi…, Ulubionym kolorem mojego taty jest…, Z tatą lubię najbardziej…, Mój tata jest najlepszy, ponieważ…
 • „Zawody tatusiów” – opowiadanie o zawodach wykonywanych przez ojców, rysowanie taty przy pracy. R. pyta dzieci, czy wszyscy ojcowie pracują zawodowo. Czym zajmują się ich ojcowie? Rozmowa na temat różnych zawodów wykonywanych przez ojców.
 • „Głoski” – zabawa w tworzenie słów. Rysowanie obiektów, których nazwy zaczynają się głoską t lub a – kształtowanie słuchu fonemowego. Układanie wyrazu „tata” – synteza słuchowa. Dzieci odliczają do czterech. Na kartce dzieci rysują jeden dowolny obiekt zaczynający się na głoskę a lub t. Gdy dzieci skończą rysować, prezentują swoje prace, a rodzic  próbują odgadnąć, co narysowały.
 • Laurka z papieru na Dzień Taty                                                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=uD-IbKBVDzo

 

 1. ŚRODA
 • „Rodzic – superbohater” – praca plastyczna z użyciem zdjęć rodziców, doskonalenie sprawności manualnej. Dzieci dostają szablony superbohaterów do pokolorowania. Szablony nie mają głów. Zadaniem dzieci jest pokolorować szablon oraz umieścić w pustym miejscu zdjęcie głowy rodzica

Kolorowanki szablony superbohaterów do wydruku:

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-do-wydruku-superman/kolorowanka-superman-20/

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-spiderman/kolorowanka-spiderman-11/

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-do-wydruku-superman/napis-superman-kolorowanka/

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-spiderman/kolorowanka-spiderman-18/

 • „Moi rodzice to superbohaterowie, ponieważ…” – technika niedokończonych zdań, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnej rodziny, kształtowanie wrażliwości. R. pyta dzieci: Czy rodzice zawsze zachowują się jak superbohaterowie? Czy popełniają błędy? Jakie? Czy rodzice mają prawo do błędów?
 • Mama ma zmartwienie – praca z wierszem Danuty Wawiłow, uwrażliwienie na emocje innych, rozmowy na temat emocji osób dorosłych.

Mama usiadła przy oknie.
Mama ma oczy mokre.
Mama milczy i patrzy w ziemię.
Pewnie ma jakieś zmartwienie…
Zrobiłam dla Niej teatrzyk,
a Ona wcale nie patrzy…
Przyniosłam w złotku orzecha,
a Ona się nie uśmiecha…
Usiądę sobie przy Mamie.
Obejmę Mamę rękami
i tak jej powiem na uszko:
„Mamusiu, moje Jabłuszko!
Mamusiu, moje Słoneczko!”.
Mama uśmiechnie się do mnie
i powie: „Moja córeczko!”.

Po przeczytaniu wiersza R. zadaje dzieciom pytania: Kto wystąpił w wierszu? W jakim nastroju była mama dziewczynki? Co próbowała zrobić dziewczynka? Jak pomogła mamie?. R. rozmawia z dziećmi na temat  rodziców. Pyta: Czy bywają smutni? Dlaczego? W jaki sposób można im wtedy pomóc?

 • Gdzie jest guzik? – ćwiczenia matematyczne.

Pokazujemy dzieciom pięć kubków: pod jeden wkładamy guzik i przykrywamy go.

Dzieci odpowiadają za każdym razem na pytanie:

- Pod którym kubkiemjest guzik? (na przykład pod trzecim).

Następnie na oczach dzieci przemieszczamy kubki z guzikiem i zadajemy jeszcze raz to samo pytanie. Zabawę można modyfikować według własnego pomysłu, wprowadzać elementy dodawania i odejmowania

 • Kocham mamę i tatę za...” – rozmawiamy z dziećmi o miłości, którą darzą rodziców.Pyta: Jakie to jest uczucie? Za co kochacie rodziców? Czy rodzice odwzajemniają waszą miłość? Kocham mamę tak bardzo jak… (np. niedźwiedź miód, lato słońce). Dzieci muszą wymyślić logiczne zakończenie zdania (uchwycić w nim związek logiczny dwóch rzeczowników).
 • Wysłuchanie piosenek. Rozmowana temat uczuć, jakie wywołują piosenki. Za co możemy być wdzięczni Rodzicom według słów piosenki?

Piosenka dla dzieci - Sto lat dla mamy i taty

https://www.youtube.com/watch?v=grjsVmBu9xM

Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!  

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA

 1. CZWARTEK
 • „Jeż” -  Czytanie fragmentów bajki Katarzyny Kotowskiej
  Pewnego dnia Kobieta wyszła przed dom i ze zdziwieniem spostrzegła, że coś dziwnego stało się ze wszystkimi kolorami. Żółty był mniej słoneczny niż zwykle, czerwony mniej ognisty, zielony stracił swą soczystość, a niebieski poszarzał.
  –– Mężu, zobacz, co się stało! – zawołała Kobieta. (…) Kobieta i Mężczyzna nie wiedzieli, co się stało, i nie umieli nic na to poradzić, a tymczasem ich
  świat tracił barwy i smutniał coraz bardziej, a oni też smutnieli i coraz bardziej nie mieli dziecka, chociaż tak za nim tęsknili. Wreszcie pewnego wiosennego dnia, mimo że słońce świeciło bardzo mocno, w ich ogrodzie znikły ostatnie wspomnienia kolorów i niepodzielnie zapanowała szczerosmutna szarość. Wtedy
  Kobieta i Mężczyzna zrozumieli – ich dziecko urodziło się całkiem innym rodzicom. Kobieta płakała i miała całą twarz mokrą od łez. I Mężczyzna płakał, chociaż jego łez nie było widać, bo płakała jego dusza. Wreszcie Mężczyzna powiedział:
  –– Chociaż nie urodziliśmy naszego dziecka, musimy je odnaleźć! Słyszeli bowiem, że jeśli jakimś rodzicom urodzi się obce dziecko, oddają je na wychowanie do Domu Dzieci i tam prawdziwi rodzice mogą je odnaleźć. (…) I wtedy przyprowadzono Chłopczyka. Kiedy Kobieta i Mężczyzna go ujrzeli, zdziwili się i przestraszyli – mały Chłopiec o niebieskich oczach miał całe ciało pokryte kolcami jak jeż. Pomyśleli, że znowu zaszła jakaś straszna pomyłka,
  bo to na pewno nie było ich dziecko – nie mogli przecież mieć synka jeża. (…) Jesienią zbierali grzyby. Piotruś bawił się jarzębiną i kasztanami. Przez całe noce Mama musiała trzymać go za rękę. Któregoś dnia zapytał ją:
  –– A u kogo ja byłem w brzuchu?
  –– Nie u mnie – odpowiedziała. – Miałeś wtedy inną mamę. Na szczęście teraz jesteś z nami.
  –– Czy płakałaś, jak mnie nie było?
  –– Tak, bardzo płakałam. Tata też płakał. Ale teraz się cieszymy, bo jesteś z nami. Tego dnia znikło wiele kolców. (…)

   

Po przeczytaniu tekstu Rodzic zadaje dzieciom pytania: O czym była ta historia? Dlaczego ogród poszarzał? Za czym tęsknili kobieta i mężczyzna? Czy kobieta, która stała się mamą chłopczyka, nosiła go w brzuchu? Co oznacza termin „adopcja”? Jak sądzicie, dlaczego chłopiec na początku miał kolce? Dlaczego potem zniknęły? Jak czuł się chłopiec u nowej rodziny? Dlaczego dzieci trafiają do domu dziecka? Jak można pomóc dzieciom z domu dziecka?

 • „Moja rodzina”, doskonalące umiejętność przeliczania, porównywania liczb. Poszerzanie słownika o nazwy członków rodziny. Uwrażliwianie dzieci na sytuację innych osób. R. pyta dzieci: Ilu członków liczy nasza  najbliższa rodzina?. Dziecko  zapisuje odpowiednią liczbę na kartce. R. przeprowadza z dziećmi rozmowę o osobach, które wchodzą w skład ich najbliższej rodziny. Zwraca uwagę, że nie wszystkie dzieci muszą mieć i tatę, i mamę, niektóre są wychowywane tylko przez jednego rodzica albo przez dziadków. Mówi dzieciom także o rodzinach patchworkowych, w których rodzice mają nowych partnerów.  Ważne, żeby rozmowa przebiegała w swobodnej, ciepłej atmosferze. Dzieci powinny czuć, że żaden model rodziny nie jest gorszy od innych, że w każdej mogą panować ciepło i miłość.      
 • Wspólne ćwiczenia z rodzicami

Turbo rozgrzewka

https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Zestawy domowych ćwiczeń dla dzieci i dorosłych

https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Rozluźnienie - zestaw ćwiczeń rozciągających

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

 • Praca z KP4.24a – doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i przeliczania.
 • „Zdrobnienia i zgrubienia” – zabawa językowa. Szukanie zdrobnień i zgrubień słów mama, tata.

 

 1. PIĄTEK

 

 •  „Kocham swoją rodzinę, ponieważ…” – tworzenie słoika z serduszkami, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, emocji. R. daje dzieciom słoik. Dzieci wycinają z czerwonego papieru serduszka. Na każdym serduszku zapisują lub rysują, za co kochają swoją rodzinę. Mogą to być pojedyncze słowa (także zapisane z pomocą R.) czy obrazki lub całe ilustracje. Mogą to być skojarzenia z własną rodziną, czynności, które dzieci lubią wykonywać z najbliższymi. Dzieci wrzucają serduszka do słoików, które będą prezentami dla rodziców. Można ozdobić je czerwoną wstążką lub rafią, a na nakrętkach nakleić jedno z serduszek.
 • Praca z KP4.24b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, odwzorowywanie, budowanie wypowiedzi.
 • "Wysoki jak rodzice" - ćwiczenie rozciągające - dziecko staje na palcach, prostuje się i wyciąga ręce jak najwyżej do góry. Wraca do normalnej pozycji i po chwili powtarza ćwiczenie.
 • „Czerwony jak serce” – wymienienie kolorowych obiektów, zabawa ruchowo-językowa z piłką, poszerzanie słownika. R. rzuca piłkę do dziecka. Mówi przy tym: Czerwony jak…. Dzieci łapiące piłkę podają przykłady kolejnych czerwonych przedmiotów. Przykłady nie mogą się powtarzać
 • „Stemple” – zabawa plastyczna, tworzenie papieru pakownego do prezentów dla rodziców. Dzieci z formują z rolki po papierze toaletowym kształt serca. Maczają rolkę w czerwonej farbie i robią stemple na dużym brystolu.
 • Kolorowanki są doskonałym ćwiczeniem zdolności manualnych - to doskonały wstęp do nauki pisania. Czarno-biała przestrzeń, którą należy zapełnić kolorami to doskonałe ćwiczenie wyobraźni i kreatywności. Dziecko uczy się tworzyć, od wypełniania gotowych schematów tylko krok to tworzenia własnych dzieł sztuki. Kolorowanie wymaga skupienia się przez dłuższy czas na jednej czynności, dziecko rozwija zdolność koncentracji uwagi. MIŁEJ ZABAWY J

https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/bukiet-tulipanow-dzien-mamy/

https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/kolorowanki-dla-dzieci/laurki/laurka-na-dzien-mamy.html

https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/dzien-ojca-taty-kolorowanka/

https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/kolorowanki-dla-dzieci/laurki/laurka-na-dzien-taty.html

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/mozaika-serca

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/serce-mozaika

 

 

 

Przeczytaj: PSZCZÓŁKI GRUPA IV ...
"BIEDRONKI"- GRUPA I

"BIEDRONKI"- GRUPA I

2020-05-24

Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania!

 

W tym tygodniu czeka nas niezywkle ważne święto a mianowicie Dzień Matki, dlatego podczas tego tygodnia będziemy rozmawiali o Rodzinie. Mama to osoba najbliższa sercu swojego dziecka, tata to głowa rodziny, taki strażnik dbający o jej bezpieczeństwo, no i oczywiście dzieci, najukochańsze pociechy, bez których rodzina nie była by tak wspaniałą jednostką- wszyscy tworzymy rodzinę . W tym tygodniu zatem skupimy się na następujących treściach:

 • wzmocnienie więzi między rodzicami a dziećmi
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie
 • kształtowanie umiejętności przeliczania elementów
 • poznawanie zawodów rodziców

 

Zachęcam do korzystania z poniższych materiałów :)

 

Poniedziałek temat : „ Mama i tata”

 

1. Na początek ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrot­nie.

 • Powitanie – dzieci dotykają czubkiem języka każdego zęba osobno. Unoszą język raz za górnymi, raz za dolnymi zębami.
 • Pyszny obiad – dzieci oblizują językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu pysznego, rodzinnego obiadu.
 • Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa i w stronę brody.
 • Rodzinna zabawa – dzieci naśladują dmuchanie baloników: wciągają powietrze nosem i wypuszczają ustami.
 • Karuzela – dzieci naśladują ruch językiem w koło, od wewnętrznej strony jamy ustnej. Język porusza się raz w jedną, raz w drugą stronę, zataczając duże koła.
 • Całusy – dzieci wypychają wargi do przodu i naśladują wysyłanie pocałunków mamie i tacie.
 • Drzwi – dzieci pokazują, jak zamykają się i otwierają drzwi do domu – rozwierając i zwierając wargi

2. Zabawa ruchowa Spacer z rodziną.

Dzieci pokazują ruchem historyjkę opowiadaną przez rodzica:

 

Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku. (maszerują w miejscu)

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu, (przeskakują z nogi na nogę)

przy alei stoi parkowa ławeczka. (wykonują przysiad)

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę. (podskakują tak jak wiewiórka)

Przysiadamy na kolejnej ławce ( wykonują przysiad)

i nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej. (wykonują kolejne przysiady)

Idziemy jednak dalej. (maszerują w miejscu)

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak. ( rozglądają się z ręką przy czole)

Wracamy do domu i odpoczywamy. (dzieci siadają lub kładą się na dywanie)

3. Drodzy Rodzice i Dzieci zachęcamy do wspólnego oglądania albumów rodzinnych. Podczas oglądania dzieci omwiają miejsca i sytuacje, w których zostały one zrobione. Podają imiona swoich bliskich. Mówią, kto wchodzi w skład ich najbliższej rodziny.

 

4. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Rodzina.

N. mówi zagadkę i prosi dzieci o podanie rozwiązania.

Razem mieszkamy: ja, mama, tata.

Mam młodszą siostrę, starszego brata…

Każdy pamięta o urodzinach,

bo taka właśnie jest ma... (rodzina)

 

5.Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Dzień rodziców.

 

Odświętnie ubrani rodzice siedzieli cichutko na widowni, czekając na przedstawienie.

Tymczasem za kulisami (czyli za szafą) trwały gorączkowe przygotowania do występu.

– Proszę pani – alarmował słoń – odpadła mi trąba!

– Przywiąże mi pani ogonek? – przymilała się małpka.

– Oko mi się odkleja! – denerwowała się żabka.

Gdy wszyscy wreszcie byli gotowi, odezwał się gong (czyli uderzenie w patelnię) i na scenę wyskoczyła mama kangurzyca (czyli Magda w brązowym dresie z doszytą na brzuchu wielką kieszenią).

– Mama kangurzyca każdego zachwyca – recytował Bartek, wskazując na Magdę. – Ma na brzuchu kie­szeń, w niej kangurka niesie – i Magda – hop – wyciągnęła z kieszeni małe, pluszowe kangurzątko.

Zaraz za kangurzycą na scenie pojawiły się dwa słonie – duży (Oskar) i mały (Ada).

– A mój tatuś ukochany z drzewa zrywa mi banany – chwaliła się Ada, wachlując się wielkimi szarymi uszami z tekturowych talerzyków.

– Jedz córeczko moja miła, żebyś szybko mi przytyła – mówił Oskar, dyskretnie przytrzymując trąbę z rury do odkurzacza.

Po słoniach występowały, małpki, żabki, kotki i niedźwiadki.

Wszyscy czworonożni rodzice czule przemawiali do swych dzieci, a one chwaliły się swoimi rodzicami.

Na koniec Olek, wystrojony w białą koszulę i granatową muchę, wyrecytował: Czy dziecko jest tycie, czy też waży tonę, czy ma długie uszy, czy krótki ogonek, czy ma futro gładkie, w prążki czy też w łaty, ma cie­plutki kącik w sercu swego taty. Czy fruwa, czy pływa, czy też pełzać musi, to jest najpiękniejsze dla swojej mamusi. Więc dzisiaj wszyściutkie na świecie dzieciaki ślą swoim rodzicom słodziutkie buziaki.

W tym momencie wszyscy razem wyskakiwali na scenę, żeby posłać całuska, ukłonić się, a następnie paść w objęcia widowni.

Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek, po którym rozpoczął się konkurs tańca z rodzicami.

Wygrała Dominika ze swym tatą, bo rzeczywiście byli najbardziej zgraną i zwariowaną parą.

– Musimy poćwiczyć – przekonywał mamę Olek w drodze do domu. Za rok to my wygramy, a jak nie my, to na pewno Ada z tatą.

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania .

Rodzic zadaje pytania:

– Co się działo podczas spotkania rodziców w przedszkolu?

– Jakie postacie występowały w tym przedstawieniu?

– Jaką niespodziankę moglibyśmy przygotować na Święto Rodziny?

– Kto wchodzi w skład twojej rodziny?

– Co lubisz robić z mamą?

– Co lubisz robić z tatą?

 

6. Laurka dla mamy: składamy kartkę z bloku technicznego na pół , na jednej stronie dziecko rysuje samodzielnie kwiatka lub serduszko, inna osoba niż mama :) pisze na pierwszej stronie napis „Dla mamy”, w środku piszemy wierszyk lub napis „Kocham Cię!”, wręczamy kartkę w dniu mamy.

 

Przykładowy wierszyk:

 

Wymaluję na laurce
Czerwone serduszko,
Ptaka, co ma złote pióra
I kwiaty w dzbanuszku.
Żyj, mamusiu moja miła,
Sto lat albo dłużej!
Bądź szczęśliwa i wesoła,
Zdrowie niech Ci służy!

 

Wtorek temat: „Moja mama”

 

1. Wiersz „Moja Mama”autor A. Dziecharczyk

Moja mama jest wspaniała

Dziś buziaka mi posłała

Uczesała rano włosy

W warkoczyki zwane kłosy

 

Potem mi śniadanko dała

Pyszny deser obiecała

Do przedszkola poszła ze mną

I odbierze mnie na pewno

 

Potem razem pobiegamy

Poskaczemy, pohuśtamy

A wieczorem po kolacji

Także będzie moc atrakcji

 

Mama zrobi fale w wannie

Wyszoruje mnie dokładnie

Pod kołderkę schowa

I powie – do spania gotowa!

 

A na koniec mnie przytuli

Do snu bajką mnie utuli

Kołysankę mi zaśpiewa

Aż się dziecku zacznie ziewać

 

Po przeczytaniu wiersza pytamy dziecko co mama dla nas robi : rano, po południu, wieczorem.

 

2. Piosenki dla mamy do odsłuchania na kanale YT:

 

Kocham Cię Ti Amo https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs

 

Mama w kuchni: https://youtu.be/vlDHyfQ4920

 

Choć mam rączki małe https://www.youtube.com/watch?v=IX0iuoFgCR8

 

Najlepiej jest u mamy: https://youtu.be/XMnlyovC6kI

 

Laurka: https://youtu.be/w0_70nsDdG8

 

3. Teraz troszkę gimnastyki:

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=231s

 

5. Ja i moja rodzina –opowieść ruchowa

- Na dworze jest ładna pogoda. Świeci słońce i wieje ciepły wietrzyk. Mamusia, tatuś i ich dzieci idą na spacer do parku - dzieci wraz z rodzicami spacerują swobodnie pod pokoju

- Podczas spaceru słuchają jak śpiewają ptakidzieci i rodzice zatrzymują się, spoglądają w górę, nasłuchują.

- Postanowili zjeść lody - dzieci i rodzice naśladują lizanie lodów.

- Kiedy tak spacerowali, rozbolały ich nogi i postanowili odpocząć. Usiedli na ławce. Wtedy przybiegła do nich wiewiórka. Dzieci dały jej orzeszki - dzieci i rodzice przechodzą do przysiadu i naśladują wiewiórki jedzące orzechy.

 

Środa temat: „Portret Mojej Rodziny”

 

1. Rozmowa z dzieckiem „Co robi moja mama?” „Co robi mój tata?”

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem jaki rodzaj pracy wykonuje mama, a następnie tata. Rodzice opowiadają dziecku jakie czynności wykonują w swojej pracy, jakie wykorzystują do tego atrybuty np. pielęgniarka- termometr, strzykawka.

 

Poznajemy zawody : http://swiatprzedszkolanki.pl/?p=658

 

2. Zabawa słowna:

 

 • Moja rodzina jest…
 • Moja mama lubi…
 • Mój tata lubi…
 • Moja siostra/brat lubi…
 • Mój tata śmieje się kiedy…
 • Moja mama śmieje się kiedy…
 • Chciałbym, żeby moja rodzina…
 • Gdy ktoś z rodziny ma kłopot na pewno pomoże mu…

 

3. Członkowie rodziny

Mama jest córką babci i dziadka oraz siostrą cioci.

Tata jest synem babci i dziadka oraz bratem wujka.

Wujkiem może być brat mamy lub taty lub mąż Twojej cioci.

Ciocią może być siostra mamy lub taty lub żona wujka.

 

Kim dla Ciebie jest:

- siostra Twojej mamy?

- mama Twojego taty?

- tata Twojej mamy?

- syn Twojej mamy?

- córka Twojej babci?

 

Opowiedz , jak Ty lubisz spędzać czas ze swoją rodziną.

 

4. Zastanów się:

 

Co możesz miłego powiedzieć mamie i tacie?

Jeśli masz brata lub siostrę – im także powiedz coś miłego!

Pogłaszcz swoje zwierzątko!

Powiedz coś miłego babci i dziadkowi!

Możesz do nich zadzwonić.

 

5. Ćwiczenia słuchowe

Rodzic podaje nazwy członków rodziny , dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a dzieci podają pełną nazwę. Następnie chętne dzieci podają nazwy członków własnej rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a pozostałe osoby odgadują, o kogo chodzi, np.: ma-ma, ta-ta, brat, sios-tra, dzia-dek, bab-cia, cio-cia, wu-jek.

 

6. Praca plastyczna : „Portret mojej Rodziny” - postarajmy się usiąść z dzieckiem i wspólnie narysować portret Rodziny. Może się składać z prostych kształtów koło- głowa, brzuch, ręce ,nogi- kreski,ważne aby dziecko narysowało wszystkich członków rodziny.

 

Druga możliwość: wycinamy koła- głowy-tyle ilu jest członków rodziny, prostokąty – brzuch taty lub brata, trójkąt- sukienka mamy i córki. Przyklejamy figury na kartkę, dorysowujemy włosy, oczy , nos, usta, ręce, nogi.

 

Czwartek temat: „ Kwiaty dla mamy i taty”

 

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Jesteśmy razem!

Zakwitły maki w ogrodzie.

Mamie je podaruję.

A siostra zrobi laurkę –

sama ją namaluje.

Ja tacie umyję samochód

i zrobię to razem z bratem.

Sam raczej bym nie dał rady -

obydwaj kochamy tatę!

Każdy zna takie słowo,

ważne dla córki, dla syna.

Oznacza miłość, wspólnotę…

Jakie to słowo?

RODZINA!

 

Rozmowa na podstawie wiersza.

Co dziecko podaruje mamie?

Co dzieci zrobią dla taty?

Co to jest rodzina?

Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)?

 

2. „Rodzinny obiad” – zabawa matematyczna według metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dziecko dostajetrzy kółka z papieru i dziesięć liczmanów. Kółka są talerzami mamy, taty i dziecka i każda z tych osób dostaje na talerz po trzy pierożki. Dzieci mają rozwiązać zagadkę ile było wszystkich pierożków. Następnie mama oddaje jeden pierożek tacie. Czy pierożków jest nadal tyle samo? Kto ma najwięcej, kto najmniej? Potem dzieci mogą wymyślić własne zadania z treścią.

 

3. „Czy znasz swoją mamę, swojego tatę?”- quiz.
- Jaki program telewizyjny ogląda twoja (twój) mama (tata) najczęściej?
- Jaki jest kolor oczu twojej (twojego) mamy (taty)?
- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja (twój) mama (tata)?
- Ulubione zajęcie mojej (mojego) mamy (taty) to...?
- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej?
- Co twój tata robi najlepiej?
- Jak mama (tata) odpoczywa?
- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie (tacie)?

 

4. Masażyk
Szliśmy razem na wycieczkę,
(otwartą dłonią uciskanie pleców)
z tyłu na plecach mieliśmy teczkę.
(rysowanie prostokąta na plecach)
Na niebie świeciło słoneczko,
(zataczanie niewielkich kół na ramionach)
a myśmy biegali w kółeczko.
(rysowanie kół na łopatkach)
Długą linę mama z tatą trzymali
(rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa)
i wesoło na boki się kiwali.
(kiwanie głową osoby siedzącej przed nami)
Wolno szliśmy, szurając nogami
(otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie
głaskanie w dół i górę wzdłuż kręgosłupa)
a mama skakała wesoło za nami.
(dwoma palcami każdej ręki podskoki po plecach)
Wtem zaczął kropić deszczyk
(delikatne stukanie palcami po plecach)
i poczuliśmy wesoły dreszczyk.
(połaskotanie w pasie osoby siedzącej
przed nami)

 

5. „Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa ruchowo-słuchowa.Dzieci rysują kwiatek wg instrukcji w wierszu

Kwiatek

Arkadiusz Maćkowiak

Od kółeczka zaczynamy, – dzieci rysują kółko.

wokół niego płatki damy. – rysują wokół koła płatki.

A łodyga? Kreska długa. – rysują kreskę w dół od środkowego koła.

Wierzę w ciebie, to się uda!

Teraz listki raz, dwa, trzy. – rysują listki w dowolnych miejscach na łodydze

Pokoloruj wszystko Ty!

 

Piątek temat: To wszystko dla was Rodzice!

 

1.„Rodzina” – nauka wiersza.

Dom to przede wszystkim rodzina, a więc uczymy się krótkiego wierszyka o rodzinie wykorzystując palce dłoni:

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk)

tuż obok Babunia. (wskazujący)

Największy to Tatuś, (środkowy)

a przy nim mamusia. (serdeczny)

A to ja dziecina mała, (mały)

i to jest rodzinka, moja ręka cała.

 

2. Zabawa matematyczna „Kwiaciarnia”

Wycinamy sylwety tulipanów w 4 kolorach.

Chłopcy postanowili zrobić swoim mamom niespodziankę w dniu ich święta. Wybrali się do kwiaciarni, żeby kupić kwiaty. Pierwszy kupił wszystkie różowe tulipany. (kładziemy na stół wszystkie tulipany, dziecko liczy wskazując palcem- 5 tulipanów).

Drugi chłopiec wybrał żółte tulipany. Wziął 3 żółte tulipany. (Dziecko przelicza).

Trzeci chłopiec kupił 2 czerwone tulipany, ale za chwile pomyślał, że dobierze jeszcze 2 czerwone tulipany. Ile kupił wszystkich tulipanów?

Czwarty chłopiec wybrał białe tulipany. Wybrał jednego, ale pomyślał, że chce mieć tyle samo , co drugi chłopiec. Ile dobrał tulipanów? ( zadanie najtrudniejsze, jeżeli jest za trudne proszę zmodyfikować do możliwości dziecka).

 

Których tulipanów było najwięcej? A których najmniej?

 

Możemy pobawić się w układanie rytmów np. żółty tulipan, czerwony tulipan, żółty czerwony itd.

 

3. Zadania na stronie Panimonia

Zadaniem dzieci jest:

1. Odszukanie różnic pomiędzy siostrami.

2. Odszukanie różnic pomiędzy braćmi.

3. Zaznaczyć pętlą cień należący do siostry.

4. Zaznaczyć pętlą cień należący do brata.

 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/dzieci-cienie-podobie%C5%84stwa.pdf

 

Dyplomy do pobrania dla Mamy i Taty:

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/dyplomik-dla-supermamy.pdf

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/dyplomik-supertaty.pdf

 

4. Kolorowanka dla Mamy:

https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/dzien-mamy-kolorowanka/

 

Kochane Biedroneczki pamiętajcie aby w Dniu Mamy, we wtorek, złożyć swoim Mamusiom serdeczne życzenia i mocno ucałować, zachęcam też do zrobienia laurki, gdyż takie prezenty najbardziej ucieszą każdą mamę , buziaki od nas!!!!!!!Tęsknimy!!!!!

 

Życzymy miłej zabawy Paulina Sieńczak, Klaudia Dadej

 

 

 

Przeczytaj: "BIEDRONKI"- GRUPA I ...
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie
ul. Kościuszki 1
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 25 36
email: przedszkole.miejskie2@wp.pl