Aktualności

Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Moje ulubione pierogi",  na czas kwarantanny

Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Moje ulubione pierogi", na czas kwarantanny

2020-03-20

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MOJE ULUBIONE PIEROGI" 

Organizator: „U SCHABIŃSKIEJ-CHYROWA SKI sp. z o.o.” w Chyrowej k. Dukli 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich.                               

2. Cele konkursu:

- zainteresowanie dzieci tematyką najbardziej charakterystycznego i znanego polskiego dania jakim są pierogi

-  rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej, -  promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych, -  prezentacja twórczości dziecięcej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik komputerowych i przestrzennych) należy zrobić zdjęcie lub skan pracy i wysłać w formie elektronicznej poprzez formularz elektroniczny na stronie http://chyrowaski.pl/ Dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku: 2MB Dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, pdf Wymaga nazwa pliku: Imie_Nazwisko autora pracy.jpg 

 Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę plastyczną!!! (w przypadku nadesłania większej ilości prac tylko pierwsza weźmie udział w konkursie) 

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:   nadesłanie pracy plastycznej drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie http://chyrowaski.pl/w wyznaczonym terminie, uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”, WAŻNE: w przypadku uczestników niepełnoletnich na metryczce obowiązkowy jest uzupełnienie danych rodzica/opiekuna prawnego autora pracy. 

5. Termin rozpoczęcia konkursu: 16.03.2020 r.  Termin nadsyłania prac upływa 17.04.2020 r. o godz.12:00 

Adres formularza zgłoszeniowego:  http://chyrowaski.pl/

6.  Komisja  konkursowa  przyzna NAGRODĘ GŁÓWNĄ w trzech kategoriach: I kategoria - dzieci przedszkolne i młodsze II kategoria – uczniowie szkół podstawowych  III kategoria – uczniowie szkół średnich

7.  Kryteria oceny prac:  -  estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, -  inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, -  samodzielne wykonanie.

8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej http://chyrowaski.pl/ po 24.04.2020r.     

NAGRODY!!!!!!

Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma drogą elektroniczną DYPLOM (na adres wskazany w metryczce). Dyplom upoważni autora pracy do osobistego i jednokrotnego odbioru małej porcji pysznych pierogów w „Gościńcu-Chyrowianka” w Chyrowej po okazaniu dyplomu.

Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA:

bezpłatny weekend dla całej rodziny autora pracy (rodzice + rodzeństwo) w „GościńcuChyrowianka” w Chyrowej  40, 38-450 Chyrowa z pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami.

Klauzula informacyjne:  

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy zastrzega sobie możliwość ich publikowania i powielania.  

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest „u Schabińskiej-Chyrowa-Ski sp. z o.o.” z siedzibą pod adresem Chyrowa 40, 38-450 Chyrowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i pużniejszych działań promocyjnych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję oraz że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Moje ulubione pierogi”. 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna oraz danych osobowych na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności „U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej. 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 510 925 000  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Przeczytaj: Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Moje ulubione pi... ...
Uwaga Rodzice BIEDRONEK

Uwaga Rodzice BIEDRONEK

2020-03-20

Witam serdecznie!

Drodzy Rodzice przesyłam zamierzenia dydaktyczne na 3 i 4 tydzień marca, czyli treści które były by realizowane w czasie zajęć dydaktycznych w przedszkolu, zachęcam do ukierunkowania aktywności dzieci podczas pobytu w domu na te właśnie tematy:

3. Marcowa pogoda

wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych

dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.

uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

4. Wiosenne przebudzenie

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.

uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu, sadzenie cebulek, wspólne wykonanie zielnika, pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych

zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek

Piosenka do powtarzania, której uczyliśmy się w ostatnich dniach pobytu w przedszkolu, dostępna you tube: https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY oraz wiersz o tematyce wiosennej:

Piosenka „Maszeruje wiosna”

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą, mała wiosna. 
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
i jeden warkoczyk krótki. 
ref: Maszeruje wiosna 
a ptaki wokoło, 
lecą i świergocą 
głośno i wesoło 

Maszeruje wiosna 

w ręku trzyma kwiat. 
Gdy go w górę wznosi, 
zielenieje świat.

2.Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje...
3. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.
 

WIERSZ „WIOSNA”
Magdalena Frączek.

Przyszła do nas wiosna,
Ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
Zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
Weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
Niechaj wiosna długo trwa !.

Zachęcam z korzystania ze stron internetowych:

- Moje dzieci kreatywnie

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=moje+dzieci+kreatywnie

- szalone liczby- utrwalanie matematyki zakładka: przedszkole

https://szaloneliczby.pl

- czas dzieci-kolorowanki do wydruku

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/

- miasto dzieci- kolorowanki, pomysły na zabawy z dzieckiem

https://miastodzieci.pl/

- dzieciaki w domu zabawy matematyczne i nie tylko

https://dzieciakiwdomu.pl/category/zabawy/zabawy-matematyczne

Zachęcam do przeglądania stron internetowych, w celu edukowania i wspólnej zabawy z dziećmi.

W przypadku przedłużenia się czasu wolnego od zajęć dydaktyczno – wychowawczych prześlę kolejne informacje dotyczące tematyki zajęć w przedszkolu. Pozdrawiam i życzę zdrowia! Paulina Sieńczak wychowawca

 

 

 

 

Przeczytaj: Uwaga Rodzice BIEDRONEK ...
UWAGA !!!

UWAGA !!!

2020-03-11

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM DECYZJĄ RZĄDU WSZYSTKIE PLACÓWKI OŚWIATOWE W TYM PRZEDSZKOLA  ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE OD 16.03 DO 25.03

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI.

Przeczytaj: UWAGA !!! ...
,, MALI NAUKOWCY ’’

,, MALI NAUKOWCY ’’

2020-02-23

W związku z realizacją w grupie II „Motylki” tematyki związanej z eksperymentowaniem, dzieci w całym tygodniu mogły zrobić i zaobserwować różnego rodzaju eksperymenty. Przedszkolaki samodzielnie wykonywały eksperymenty i obserwowały jak powstaje wulkan. Do tego doświadczenia potrzebne nam było wysokie naczynie, woda, soda oczyszczona, barwnik, płyn do naczyń oraz ocet. Wybuch był spektakularny i wzbudził ogromne zainteresowanie przedszkolaków. Eksperymentowały także z wodą, oliwą i kolorowym tuszem, obserwowały nadmuchiwanie balonu za pomocą sody i octu. Tego typu zabawa jest najlepszym sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka, zdobywania wiedzy i rozbudzenia ciekawości otaczającym światem. Uczy prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów.

Przeczytaj: ,, MALI NAUKOWCY ’’ ...
DZIEŃ KOTA W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOTA W NASZYM PRZEDSZKOLU

2020-02-22

W dniu 17 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy nietypowe święto - „Święto Kota”. Z tej okazji panie ze wszystkich grup zaprosiły dzieci do wspólnych kocich zabaw. Wszystkie dzieci zamieniły się tego dnia w kociaki, tańczyły przy muzyce, oglądały ilustracje przedstawiające milusińskie zwierzątka i dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na ich temat. Wykonywały piękne prace plastyczne z wizerunkiem kotka. Ten dzień był pełen wrażeń, wszystkie dzieci wspaniale się bawiły i długo będą miały ten dzień w pamięci.

 

Przeczytaj: DZIEŃ KOTA W NASZYM PRZEDSZKOLU ...
Dzień Babci i Dziadka u ,,Motylków’’

Dzień Babci i Dziadka u ,,Motylków’’

2020-02-21

„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia ,Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”


Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre.

13 lutego dzieci z grupy ,,Motylki’’ gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z okazji ich święta.

Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać, kiedy zapukają do drzwi Przedszkola.

Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanym programie artystycznym.

Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tą uroczystość.

Po występach przedszkolaki zaprosiły swoje babcie i dziadków na słodki poczęstunek aby w szczególny sposób okazać im szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie.

To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

 

Przeczytaj: Dzień Babci i Dziadka u ,,Motylków’’ ...
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA U PSZCZÓŁEK

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA U PSZCZÓŁEK

2020-02-20

Pszczółki  przedstawiły program artystyczny. Były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane ze Świętem Babci i Dziadka. Oprócz montażu słowno – muzycznego, goście obejrzeli także pokaz taneczny w wykonaniu dzieci. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, był też  pyszny tort. Spotkanie odbyło się w miłej i słodkiej atmosferze.

 

Przeczytaj: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA U PSZCZÓŁEK ...
Dzień Pizzy  mniam, mniam było  pysznie !

Dzień Pizzy mniam, mniam było pysznie !

2020-02-20

Dzień Pizzy  mniam, mniam było  pysznie !

Przeczytaj: Dzień Pizzy mniam, mniam było pysznie ! ...
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE U ,,MOTYLKÓW’’

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE U ,,MOTYLKÓW’’

2020-02-09

 

19 grudnia, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, zorganizowaliśmy w naszej grupie zajęcia warsztatowe oraz występ artystyczny wprowadzający nas w radosny nastrój oczekiwania na Boże Narodzenie. Do udziału w warsztatach i wykonaniu torebek prezentowych dzieci zaprosiły swoich rodziców i rodzeństwo. Wszyscy wykazali się ogromną pomysłowością i inwencją, dzieci samodzielnie wymyślały własne sposoby wykonania i ozdabiania torebek. Przepiękne i różnorodne torby na prezenty zostały zabrane przez dzieci do domu. Każde dziecko dostało także pierniczki które wcześniej ozdabialiśmy na zajęciach oraz na pamiątkę zdjęcie z Mikołajem.

 

 

Przeczytaj: WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE U ,,MOTYLKÓW’’ ...
Pszczóki na spektaklu pt. „Dziadek do orzechów” w Lublinie

Pszczóki na spektaklu pt. „Dziadek do orzechów” w Lublinie

2020-02-06

Dnia  30.01.2020r. (czwartek) Pszczólki wybrały się do Lublina  na spektakl  pt. „Dziadek do orzechów”, na  wspaniałej scenie Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur dzieci miały okazję podziwiać spektaklz udziałem  artystów .  Choreografii  towarzyszyła piękna muzyka Piotra Czajkowskiego, a niezwykłej barwności nadały przepiękne kostiumy.                                                                                              Dziadek do Orzechów to jeden z najpopularniejszych baletów klasycznych na świecie. Jest to historia ciepła i bajkowa, która udowodniła, że dziecięca wyobraźnia jest nieograniczona. To opowieść o małej dziewczynce Klarze, która za sprawą gwiazdkowego prezentu – drewnianego Żołnierzyka –wyrusza w magiczną podróż, gdzie spotyka ją wiele niespodzianek.                                                                                                                                   

Przeczytaj: Pszczóki na spektaklu pt. „Dziadek do orzechów” w... ...