Aktualności

MOTYLKI - GRUPA II

MOTYLKI - GRUPA II

2020-05-31

 

 

 

Drodzy Rodzice!

W związku z Dniem Dziecka w tym tygodniu skupimy się na waszych dzieciach.

Dzieci poznają swoje prawa i obowiązki, dowiedzą się co oznaczają te pojęcia i dlaczego są tak ważne, co mogą zrobić, gdy ktoś łamie ich prawa.

Temat praw dziecka jest jednym z podstawowych tematów, które nasze dziecko znać powinno już od lat przedszkolnych. Znając własne prawa, człowiek jest w stanie je obronić – nie przekazując dziecku tej wiedzy, czynimy go bezbronnym wobec innych.

Jak często my rodzice w procesie wychowawczym skupiamy się na wpojeniu dziecku wiedzy o ich obowiązkach, a jak rzadko o ich prawach?  Dziecko powinno znać swoje prawa, być pewnym tych praw i umieć upomnieć się o nie, kiedy będą naruszane. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, które gwarantują prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja Praw Dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.  Konwencja Prawa Dziecka stanowi, że dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną, wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej.

Prawa cywilne i publiczne:

 1. Prawo do życia i rozwoju;
 2. Prawo do posiadania tożsamości: imienia i nazwiska, obywatelstwa, rodzinnych więzi;
 3. Prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej;
 4. Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;
 5. Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym;
 6. Prawo do bycia kochanym (nie jest to oczywiście prawo w ujęciu prawa cywilnego. Niemniej jednak było zawsze postulowane przez kochanego przez nas Korczaka.
 7. Prawo do wychowywania w rodzinie oraz kontaktów z rodzicami (mamą i tatą)jeśli są oni po rozwodzie.
 8. Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej;
 9. Prawo do poszanowania godności i prywatności;
 10. Dziecko nie może być zmuszane do pracy;

 

Prawa socjalne:

 1. Prawo do odpowiedniego standardu życia;
 2. Prawo do ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego;
 3. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego;
 4. Prawo do edukacji, pogłębiania zdolności i zainteresowań;
 5. Prawo do korzystania z dóbr kultury;
 6. Prawo do informacji nt. swoich praw.

Jak sami widzicie, praw jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że przekonałam Was, żeby zacząć rozmowę na temat nie tylko obowiązków dziecka, ale też i jego praw. Dla ułatwienia rozmowy proponuję do pobrania niewielką książeczkę przygotowaną przez UNICEFhttps://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/twoje_prawa.pdf

Książka bazuje na pytaniach dzieci, odpowiedzi natomiast podane są w oparciu o Konwencję o prawach człowieka. Książka jest dobrym materiałem z jasnym dla dziecka przekazem.

 

                                                                                                    Kochane Motylki !

                                                                                                 Pozdrawiamy was bardzo serdecznie         

                                                                                         Życzymy miłej zabawy z rodzicami

 

                                                                                                     Violetta Bronisz                   

                                                                                        Jolanta Jakubowicz

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: DZIRŃ DZIECKA

 

01.06-05.06.2020r

 

Poniedziałek

temat: Dzieci też mają swoje prawa

 

Cele:

-Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw

-Wyjaśnienie pojęcia prawo

-Wdrażanie do nazywania swoich uczuć

-Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych

-Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi

-Zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

 

TEMAT TYGODNIA: DZIRŃ DZIECKA

 

01.06-05.06.2020r

 

Poniedziałek

temat: Dzieci też mają swoje prawa

 

Cele:

-Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw

-Wyjaśnienie pojęcia prawo

-Wdrażanie do nazywania swoich uczuć

-Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych

-Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi

-Zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

 

1.Piosenka o Prawach Dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

 

 

2.Zabawa z piłką „Turlanie piłki”

Dziecko siedzi na dywanie i turla piłkę do rodzica, a rodzic oddając piłkę  zadaje dziecku  pytania związane z tematem np. ( Czy lubisz się bawić zabawy?)

Dziecko odpowiada na pytanie turlając piłkę rodzicowi. Zabawę możemy powtarzać kilka razy zmieniając się rolami.

 

 

3.Praca plastyczna

„Mój przyjaciel z przedszkola”

Dziecko rysują portret swojego najlepszego przyjaciela i opisuje jego cechy charakteru. Ćwiczenia manualne.

Portret możemy obłożyć w ramki ozdobione własnoręcznie przez dziecko i powiesić w wyznaczonym miejscu.

 

4.Film edukacyjny ,,Nasze Prawa Ważna Sprawa’’

https://www.youtube.com/watch?v=z1MolQYJmy4

 

5.Rozmowa i wyjaśnienie dziecku, czym jest Konwencja o prawach dziecka. Objaśnienie znaczenia terminu prawo.

Burza mózgów „Mam prawo do…”. Zapisanie na arkuszu szarego papieru wszystkich skojarzeń dziecka i wywieszenie arkusza w pokoju.

 

6.Zabawa „Róbcie to, co ja”

Rodzic pokazuje różne ruchy (np. podnosi rękę do góry, dotyka placem czubka nosa), a zadaniemdziecka jest ich powtarzanie.  Ćwiczenie refleksu i spostrzegawczości.

 

Wtorek

temat: Dziecko i świat

 

Cele:

-Utrwalanie wiedzy dzieci na temat ich praw

-Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych

-Poszerzenie słownictwa czynnego o pojęcie prawo

-Zachęcanie do współpracy

 

1.Audiobook  R. Piątkowska, A. Czerwińska – Rydel

,, Moje prawa, ważna sprawa ! ‘’

https://www.youtube.com/watch?v=TfxarCt8uCE

 

 

2.Ćwiczenia oddechowe „Kto szybciej?”

Rodzic wyznacza linie startu i mety. Dziecko układa kulki z papieru na linii startu

i dmucha na nie, popychając je w kierunku mety. Wygrywa ten, którego kulka pierwsza przekroczy linię mety.

Zwracanie uwagi na właściwe wykonywanie wdechu i wydechu.

 

3.Zabawa w kalambury „Wszyscy mamy swoje prawa”

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic prezentuje za pomocą ruchu i gestu

wybrane prawo dziecka. Dziecko odgaduje, a następnie rodzicowi zadaje pytanie za pomocą gestów. Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych.

 

4.Rodzic recytuje wiersz Maciejki Mazan pt,, Krzesłem na księżyc’’

Czemu dziecko jest ważne?

Czy wiecie to? No raczej!

Widzi to, co dorosły,

ale całkiem inaczej.

Chmura jest wielorybem,

rowerek – samolotem,

krzesłem lata się w kosmos,

na księżyc i z powrotem.

Dziecko wie, o czym śpiewa

ptak, co usiadł na drzewie.

Dorosły też to wiedział,

lecz urósł i już nie wie…

 

5.Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe pytania i polecenia:

-Czym różnią się dzieci od dorosłych?

-Kto waszym zdaniem ma większą wyobraźnię – dziecko czy dorosły?

-Co swoim kształtem mogą przypominać chmury? O czym mogą śpiewać ptaki?

-Przypomnij mi, do czego dzieci mają prawo. (m.in. prawo do: wyrażania własnych myśli, nauki, opieki, odpoczynku,

wychowania w rodzinie)

 

6.Piosenka ,, Jesteśmy dziećmi ‘’ Śpiewające Brzdące

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

 

 

7.Zabawa dramowa „To już potrafimy”

Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju w rytmie wystukiwanym przez Rodzica

Podczas przerwy w grze Rodzic podaje nazwę jakiejś czynności (np. Oglądamy książkę), a dziecko pokazuje ją za pomocą gestów.

 

8.Zabawa „Kto trafi do obręczy?’’

Dziecko próbuje trafić do obręczy piłką z wyznaczonego punktu. Ćwiczenie refleksu i celności rzutu

 

Środa

Temat: To ja, a to ty

 

Cele:

-Mierzenie długości wybranych przedmiotów dowolnie obraną jednostką miary

-Gromadzenie doświadczeń prowadzących do odkrycia stałości długości

-Kształtowanie umiejętności porównywania poprzez stosowanie określeń wyższy – niższy

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

 

1.Zabawa ruchowa                                                                                                            Rodzic gra na bębenku (tempo do biegania i maszerowania). Dziecko z balonikiem w rękach porusza się w rytmie, jaki podpowiada muzyka.  Na przerwę w muzyce wykonuje polecenia Rodzica.

-Podskocz.

-Obróć się.

-Stań na jednej nodze.

-Stań na palcach.

-Kucnij.

 

2.Ćwiczenia artykulacyjne „Śmiech dzieci”

Dziecko naśladuje różne rodzaje śmiechu: cha-cha-cha, che-che-che, hi-hi-hi.

Wzmacnianie przepony.

 

3.Zabawa „Szukaj i…”.

Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju. Na hasło stop zatrzymuje się i odszukuje w pokoju przedmiot pokazany przez Rodzica  na obrazku. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

4.kształtowanie pojęć matematycznych.

 

Swobodna rozmowa z dzieckiem odwołująca się do jego ogólnej wiedzy i wcześniejszych spostrzeżeń na temat różnic i podobieństw między ludźmi.

Zabawa „Dobieramy w pary”

Dziecko dobiera w pary rozsypane przez Rodzica skarpetki , porównuje i układa według wielkości.

Zabawa „Wyższe, niższe”

Rodzic proponuje dziecku, by sprawdziło, kto/co jest od niego wyższy/wyższe (kuca), a kto/co niższy/niższe (stoi wyprostowany). Dziecko podchodzi do Rodzica i sprawdza. Następnie wyszukują w otoczeniu przedmioty wyższe i niższe od Rodzica.

Rodzic prezentuje dziecku różne rodzaje miar (np. linijka, miara krawiecka, metrówka, miarka budowlana) służących do mierzenia długości. Dziecko wykorzystują je do samodzielnych doświadczeń.

 

5.Wykonanie ćwiczenia zKP3, s. 73 – porównywanie wzrostu dziecka, używanie określeń: niższy – wyższy.

 

6.Zabawa ruchowa z piosenką

Ćwiczenie z liczeniem w podskokach

Lekcja 4

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=197s

 

Czwartek

temat: Dzieci świata

 

Cele:

-Poszanowanie i respektowanie odmienności innych

-Doskonalenie sprawności rąk

-Rozwijanie umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów

-Kształtowanie kreatywnego myślenia

-Utrwalenie wiedzy dzieci na temat własnych praw

-Wyjaśnienie pojęcia przyjaciel

-Rozwijanie sprawności manualnej

-Tworzenie kompozycji według określonych reguł.

 

1.FILM EDUKACYJNY DLA DZIECI

Lekcja z Januszem Korczakiem

https://www.youtube.com/watch?v=S2nWD-4ziM8

 

2.Zabawa ruchowa „Taniec z balonikiem”

 

Dziecko otrzymuje balonik i tańczy z nim do wesołej muzyki zgodnie

z instrukcjami podanymi przez Rodzica.

-Balonik na głowie.

-Balonik na plecach.

-Balonik pod brodą.

-Balonik między nogami.

3.Wspólne oglądanie zdjęć dziecka, ukazujących  w różnych okresach życia. Dzielenie się spostrzeżeniami.

Swobodne wypowiadanie się.

 

4.Ćwiczenia rytmiczno-słuchowe „Nasze imiona”

Rodzic wystukuje na bębenku rytm, dzieląc na sylaby imiona członków rodziny, np. Ka-sia. Dziecko wyklaskują rytm podany przez  Rodzica, jednocześnie sylabizując imiona. Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.

5.Filmik edukacyjny

,,My dzieci świata’’

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

 

Rozmowa porządkująca wiadomości na temat praw dzieci i ich różnorodności oraz odmienności. Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata. Dostrzeganie różnic w ich wyglądzie.

 

6.Praca plastyczna „Mój przyjaciel”. Rysowanie na kamieniu za pomocą farb plakatowych, pasteli portretu przyjaciela z wyobraźni.

 

Nadanie imienia swojemu przyjacielowi.

Wspólne sprzątanie pokoju po zakończonej pracy.

Zorganizowanie wystawy

 

 

Piątek

temat: Dobra zabawa to ważna sprawa.

 

Cele:

-Tworzenie atmosfery dobrej zabawy

-Motywowanie dzieci do współdziałania

-Rozwijanie sprawności ruchowej

-Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

 

1.Rytmiczna rozgrzewka w podskokach

Lekcja 1

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 

2.Ćwiczenia ortofoniczne „Raz i dwa mówię ja”

Dziecko w parze z Rodzicem siada na dywanie. Rodzic  mówi dowolne

słowa lub zdania, a dziecko je powtarza. Później następuje zmiana. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy. Wzmacnianie mięśni narządów mowy.

 

3.Zabawa konstrukcyjna „Tajemniczy zamek”

Rodzic wysypuje na dywan klocki i proponuje dziecku zbudowanie zamku.

Prosi, aby dziecko samo, według własnego pomysłu zbudowało zamek. Po wykonaniu zadania dziecko nazywa swoją budowle. Rozwijanie zainteresowania światem techniki.

 

4.Zabawa paluszkowa „Paluszki witamy, głośno przeliczamy”

Dziecko zaciska dłonie w piąstki, a następnie prostuje

kolejne palce u obu rąk, jednocześnie głośno licząc od 1 do 5. Zabawę powtarzamy. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo- -ruchowej.

 

5.Ćwiczenie percepcji słuchowej „Uwaga – stop”

Kiedy gra muzyka, dziecko swobodnie porusza się po pokoju, podrzucając

do góry piłeczkę. Na przerwę w muzyce musi się zatrzymać i złapać piłeczkę tak, żeby nie spadła na podłogę.

Ćwiczenie refleksu i wrażliwości słuchowej.

 

6.Zabawa „Kolorowy świat”

Dziecko otrzymuje zestaw figur geometrycznych z których ma za zadanie

ułożyć z nich obrazek przedstawiający kolorowy świat, nakleić kompozycję

na kartkę A4, a na koniec wymyślić dla swojej pracy tytuł.

 

7.Wykonanie karty pracy z KP3, s. 74. Utrwalenie pojęć: pod, nad.

 

8.Projektowanie makiety placu zabaw –KA, s. 32. dziecko tworzy makietę według własnego pomysłu. Rozmieszcza na niej sprzęty w dowolny sposób. (Rysunki można na karcie przykleić lub tylko je na niej ułożyć i wykorzystać ją wielokrotnie).

Dziecko opowiada, jak zaprojektowało swój wymarzony plac zabaw. Używają wyrazów określających położenie przedmiotów w przestrzeni.