telefon81 855 25 36 mobile

OSTATNIO DODANE AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lubartowie na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice!                                                                                                                                                                                                                  Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Uwaga! Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w formie podpisania umowy w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.                                                                                                                                                                                   Potwierdzenie przez rodziców wyboru danego przedszkola do 21 kwietnia  2017r                                                                                                      

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola 24 kwietnia 2017r.                                                    

Procedura odwoławcza zgodnie z regulaminem rekrutacji od 25 kwietnia po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych

 

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE

NASZE PRZEDSZKOLE

Nasze przedszkole mieści się w Lubartowie przy ulicy Kościuszki 1, jest to centrum Lubartowa, zaraz za kościołem św. Anny. Pomimo iż mieścimy się w centrum, plac na którym znajduje się nasza placówka jest cichy i spokojny. Na terenie przedszkola znajduje się plac zabaw i wielki trawnik, jest to doskonałe miejsce zabaw w sezonie letnim. Jesteśmy placówką z wieloletnią tradycją - rok powstania 1968.

Przedszkole pracuje w godzinach: 6:30 - 16:30. W placówce znajduje się 5 - oddziałów dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Opiekę dydaktyczno - wychowawczą pełni wykwalifikowana kadra (nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej).

CZEGO UCZYMY DZIECI?

W naszym przedszkolu przykładamy szczególną wagę do:

  • promocji zdrowia psychiczngo i fizycznego;
  • zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa;
  • stworzenia atmosfery życzliwości, bezpieczeństwa i akceptacji;
  • rozwijnia więzi emocjonalnej i poczucia wspólnoty z rodziną;
  • kształtowania w dziecku wiary we własne siły i poczucia własnej wartości;
  • stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka;
  • dopasowania metody i formy pracy do możliwości i indywidualnych potrzeb dziecka;
  • doskonałego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole;
  • rozwijnia u dziecka dbałość o środowisko naturalne;
  • wprowadzania dziecka w świat wartości moralnych takich jak: miłość, przyjaźń, dobro, piękno.
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie
ul. Kościuszki 1
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 25 36
email: przedszkole.miejskie2@wp.pl